Fra venstre: Gro Holst Volden, Mariam Kaynia, Niels Buus Kristensen, Ketil Solvik-Olsen, John-Mikal Størdal, Bernt Reitan Jenssen, Alexandra Bech Gjørv.

De er samferdselsministerens hjelpere

Nytt ekspertutvalg skal tenke nytt og ikke la politiske føringer begrense nye forslag.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Norge skal være i tet på digitalisering, også innen transport. Vi ønsker ekspertråd om hvordan vi skal planlegge riktig, slik at vi satser på teknologi som vinner frem og har stor nytte for samfunnet.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at regjeringens ekspertutvalg for teknologi og transport nå har hatt sitt første møte.

- Nasjonal transportplan legger opp til å bruke over en billion kroner på samferdsel i løpet av tolv år. Veldig mye av det vi skal gjøre for å skape en bedre og grønnere reisehverdag avhenger av at vi lykkes med å ta i bruk riktig teknologi på riktig måte. Norge skal være ledende i ta i bruk nye digitale muligheter i alle sektorer, samtidig er det vanskelig å spå hvilken teknologi som det er smartest å satse på. Regjeringens nye ekspertutvalg skal hjelpe oss med å dette, ved å anbefale konkrete tiltak til neste transportplan, sier Solvik-Olsen.

Utvalgets oppgave

Regjeringens ekspertutvalg for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur hadde sitt første møte fredag 24. august.

Utvalget skal blant annet gi regjeringen anbefalinger om hvordan ressursene i transportsektoren kan brukes mer effektivt og fremtidsrettet, vurdere konsekvenser av ny teknologi på bruk og etterspørsel av transport, anbefale tiltak som gjør transportetatene bedre i stand til å møte den teknologiske utviklingen og vurdere hvordan ny teknologi i transportsektoren kan påvirke samfunnets sårbarhet.

Mye å vinne på riktige teknologiske veivalg

- Vi må gjøre alt vi kan for å unngå store feilinvesteringer i konsepter og teknologier som viser seg å ikke ha livets rett. Det er mye å tape om vi trår feil, men enormt mye å vinne om vi tar riktige veivalg. Ekspertene vi har samlet i dette uavhengige utvalget har kunnskaper og erfaringer fra ulike deler av industri og forskning. De har fått et bredt mandat som gir dem stor frihet til å hjelpe oss å finne nye veier til smart og samfunnsnyttig bruk av ny teknologi, sier samferdselsministeren.

Utvalget skal levere sin rapport før sommerferien 2019.

- Jeg har oppfordret dem til å tenke nytt og ikke la tidligere politiske føringer i Nasjonal transportplan sette begrensninger på hva de vil foreslå, sier Solvik-Olsen.

- Krevende og viktig oppgave

John-Mikal Størdal, adm. direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt, leder utvalget og sier at han er særlig opptatt av at utvalget skal gi et godt grunnlag for beslutninger som muliggjør å ta i bruk ny teknologi for å skape fremtidens transportløsninger.

- Dette er en krevende og viktig oppgave, og jeg er glad for å ha fått oppdraget med å lede utvalget, sier Størdal.

Utvalgets sammensetning:

  • Adm. direktør John-Mikal Størdal (FFI) (Oslo/Akershus), leder
  • Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv (Sintef) (Trondheim)
  • Forskningsleder Niels Buus Kristensen (TØI) (Danmark)
  • Konserndirektør Toril Nag (Lyse) (Stavanger)
  • Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen (Ruter) (Oslo/Akershus)
  • Associate Partner Mariam Kaynia (McKinsey & Company) (Oslo)
  • Forskningssjef Gro Holst Volden (Concept, NTNU) (Trondheim)

Utvalget er uavhengig og medlemmene representerer kun seg selv. Medlemmenes arbeidssted er oppgitt som bakgrunnsinformasjon.

Powered by Labrador CMS