Fra venstre: Lars Storslett (direktør, Moelven Virke og Moelven Pellets), Morten Kristiansen (konsernsjef, Moelven Industrier), Atle Hamar (statsekretær KLD), Roar Hugnes (seniorrådgiver, Enova), Atle Nilsen (direktør Moelven Soknabruket)
Fra venstre: Lars Storslett (direktør, Moelven Virke og Moelven Pellets), Morten Kristiansen (konsernsjef, Moelven Industrier), Atle Hamar (statsekretær KLD), Roar Hugnes (seniorrådgiver, Enova), Atle Nilsen (direktør Moelven Soknabruket)

Moelven bygger ny pelletsfabrikk

Moelven Industrier bygger en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss (Buskerud).

Publisert

Satsingen tar i bruk løsninger, der energi og flisprodukter fra Moelvens sagbruk i regionen blir brukt til pelletsproduksjon. Enova støtter satsingen på bioenergi med 66 millioner kroner.

Når fabrikken står ferdig tidlig i 2020, skal den sørge for at pelletsproduksjonen i Norge blir fordoblet. Moelven regner med at fabrikken vil gi 8-10 nye arbeidsplasser, og investeringen har en totalramme på 270 millioner kroner.

Pellets til eksport

Det unike med fabrikken, er at det er den første pelletsfabrikken i Norge som er energimessig fullintegrert i et sagbruk. En stor del av den totale investeringen, er et helt nytt bioenergianlegg som både forsyner sagbruket og pelletsfabrikken med energi.

Det betyr at energien som ellers ville gått til spille fra sagbruket brukes i produksjonen av hvit pellets. Beregninger viser at man med dette grepet vil redusere energibruken i pelletsproduksjonen med opptil 37 prosent.

- Vi synes det er spennende å bane vei med innovative og energismarte produksjonsmetoder for bioenergi i Norge. I første omgang vil vi levere pelletsen til det internasjonale markedet. Der er etterspørselen størst, men vi tror at det norske markedet vil komme etter. For Moelven er det viktig å forvalte tømmeret vårt optimalt, og når halvparten av tømmerstokken blir til fiberprodukter så er dette en meget bærekraftig og lønnsom måte å forvalte restråstoffet på, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Omstilling i treforedlingsindustrien

De siste årene har treforedlingsindustrien i Norge blitt betydelig nedbygget. Slik sett er satsingen til Moelven og Enova et kraftig steg i en helt annen retning for norsk treforedlingsindustri:

- Det haster med å utvikle og ta i bruk nye klimaløsninger. Det gjenstår mye arbeid med å bytte ut fossil energi med fornybare energibærere. Restproduktene fra norsk skog er en del av løsningen. Teknologien som demonstreres her gjør produksjonen av hvit trepellets både billigere og mer energieffektivt. Dette er grønn konkurransekraft i praksis, sier statssekretær Atle Hamar.

Økende internasjonalt marked

Enova er svært fornøyd med at Moelven satser innovativt i en bransje som har møtt motgang de siste årene.

- Vi skal hjelpe bedrifter inn i lavutslippssamfunnet. Det å drive teknologi framover er viktig også i tradisjonelle bransjer. Energikonseptet til Moelven er lite utprøvd i kaldt klima, og det blir spennende å følge prosjektet inn i neste fase, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Det forventes en markedsutvikling for trepellets fra et totalt globalt volum fra 28 millioner årstonn i 2016, til over 65 millioner tonn i 2025.

Med denne forventede utviklingen i pelletsmarkedet, og gjennom å etablere et konsept som gir konkurransedyktighet for omsetning i verdensmarkedet, fremhever Moelven at det vil ligge til rette for etablering av ny pelletsproduksjon i Norge og Norden.

STILLING LEDIG: