Margrethe Ollendorff Lien, forretningsutvikler i Feiring Bruk er stolt av Feirings EPD-kalkulator.
Margrethe Ollendorff Lien, forretningsutvikler i Feiring Bruk er stolt av Feirings EPD-kalkulator.

EPD-kalkulator for pukk

Feiring Bruk har i samarbeid med Østfoldsforskning utviklet en EPD-kalkulator for pukk.

Publisert

- Vi er stolte av å være de første i Norge med en EPD-kalkulator for alle våre steinprodukter og anlegg. Jeg har troen på at det kommer til å bli etterspørsel etter dette i anleggsbransjen fremover. Byggebransjen har gjort en kjempejobb med å dokumentere materialenes miljøpåvirkning og stimulere til stadige forbedringer – det er på tide at anleggsbransjen kommer etter. Det er forskjell på en enkeltstående EPD, og en EPD-kalkulator som vi nå har utviklet. En enkeltstående EPD tegner et generelt øyeblikksbilde akkurat nå. Vi ønsker å bruke dataene aktivt til å forbedre miljøavtrykket vårt, i tillegg til å kunne gi kundene våre så nøyaktig informasjon som mulig for det spesifikke produktet de etterspør, sier Margrethe Ollendorff Lien, forretningsutvikler i Feiring Bruk.

En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste, på en standardisert og objektiv måte, verifisert av ekstern uavhengig versifikator.

Den lages på grunnlag av en livsløpsanalyse, og hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og ta et valg basert på miljødeklarasjonen.

Raskere

- Det vanlige med enkeltstående EPD-er, slik de er brukt hittil, er at miljødeklarasjonen må verifiseres av en tredjepart. Denne prosessen tar tid og koster mye penger. Med Feiring Bruk sin EPD-kalkulator kan man lage spesifikke databaser og deklarasjoner for alle sine produkter og anlegg, så slipper kunden å selv gjøre omregninger. Verktøy-genererte EPD-er er fullverdige EPD-er og fullt akseptert i Norge og utlandet. Databasene og alle koblingene som ligger i verktøyene er nøye gjennomgått og verifisert av tredje part – og deretter godkjent av EPD-Norge, sier Lien.

På jernbane og vei, begynner man nå i større grad å kreve deklarasjoner på alle prosjekter. Feiring Bruk slipper nå å vente på en utestående konsulent.

Fordelene med en EPD-kalkulator sammenlignet med en enkeltstående EPD er at produktdataene kan leveres fort til kunder ved behov, ikke «flere måneder etter ved bruk av konsulenter», som Feiring Bruk beskriver det i en pressemelding.

- Mer presist regnskap

- På sikt er dette både kostnads- og ressurseffektivt for Feiring Bruk, forteller Mie Vold, seniorforsker i Østfoldforskning, som har utarbeidet dokumentasjonen sammen med Feiring Bruk.

Med miljødeklarasjon på produksjon og transport av steinen, kan kalkulatoren analysere hvordan Feiring Bruk kan optimalisere prosessen, og utvikle viktige miljøbesparende tiltak. Kalkulatoren analyserer både miljøressurser og produktene, noe som vil være viktig i byggebransjen fremover. Mie Vold fortsetter:

- Med denne unike EPD-kalkulatoren kan Feiring Bruk lage spesifikke regnskap på kostnader for veiprosjekter, jernbanestrekninger og så videre. De kan nøyaktig og tidseffektivt levere en EPD til sine kunder på akkurat hva de leverer. Regnskapet på prosjektet blir mer presist enn en enkeltstående EPD, som vil gi mer generell informasjon og et omtrentlig regnskap.

Bane Nor

Selv om EPD-er har eksistert i byggebransjen i noen år, så velger ikke alle kunder å gå for det ennå. Både i bygg- og anleggsbransjen skal dette være i ferd med å snu.

- Kunder vil i større grad kreve deklarasjoner på både produkter og prosjekter fremover, og dermed er Feiring Bruk forut sine konkurrenter med en nå ferdigutviklet og verifisert EPD-kalkulator, sier Lien.

Fagansvarlig ytre miljø i Bane Nor, Gry Dahl, forteller:

- Bane Nor etterspør EPD-er for materialer vi anskaffer, dette er for å kunne få en standardisert og verifisert dokumentasjon av miljøegenskapene til disse produktene. Informasjonen skal brukes i forbedringsarbeid, og det er fra vårt ståsted en fordel og klart ønskelig dersom flere leverandører kan levere EPD. Dette vil også for utvalgte produkter være et krav. Bane Nor understreker at vi uttaler oss om EPD-er generelt, da vi hittil ikke har kunnskap om denne EPD-kalkulatoren.