Bilde tatt da Gunnar Knutsen AS i Bærum fikk overlevert sju nye Scania R580 tippbiler med Istrail-påbygg i november 2017.
Bilde tatt da Gunnar Knutsen AS i Bærum fikk overlevert sju nye Scania R580 tippbiler med Istrail-påbygg i november 2017.

NRC kjøper Gunnar Knutsen AS

- Dette er en veldig spesiell dag med mye følelser for oss, sier styreformann i Gunnar Knutsen AS, John Gunnar Knutsen.

Publisert

Bare to uker etter at NRC Group meldte investering på 100 millioner kroner på miljø gjennom kjøp av Norsk Sanering Service (NSS) melder selskapet om enda et oppkjøp. Denne gangen er det Gunnar Knutsen AS som meldes kjøpt.

Gunnar Knutsen AS er en aktør innen transport for anleggsbransjen på Østlandet og skal være «en naturlig del av NRC Groups satsning på bærekraftig infrastrukturutbygging».

Miljøvennlig massetransport

- Vi er veldig glade for å få Gunnar Knutsen og alle ansatte der med på NRC-laget, sier leder for NRC Groups norske enhet, Hans Olav Storkås.

- Gunnar Knutsen AS består av meget dedikerte og dyktige mennesker som vi gleder oss til å få arbeide tett med i tiden som kommer. Det blir i stadig større grad opp til oss som entreprenør å finne de gode miljøløsningene. Det fordrer kompetanse og evnen til å planlegge og gjennomføre tiltak. Vi må kjenne til muligheter og løsningsvalg innenfor massetransport, håndtering og deponering, forteller en oppglødd Storkås, som legger til at dette området er svært viktig for NRC Group.

Skifte til fossilfrie biler

NRC venter at det norske markedet for miljøsanering og massetransport vil vokse i takt med økende investeringer i vei og bane i kombinasjon med et stadig grønnere fokus.

Konsernsjefen i NRC Group uttalte i forbindelse med kjøpet av NSS at miljøtjenester er en viktig del av de aller fleste infrastrukturoppdrag og derfor en naturlig del av NRC Group sin verdikjede.

- Dette er et prioritert område; vi har ambisjoner om å utvide tilbudet innen fagfeltet miljø og bærekraft ytterligere og vil fortsette å utvikle organisasjonen vår på dette fagområdet. Vi har de siste uker meldt om oppkjøp for mer enn 300 millioner for å styrke oss innen dette området, samtidig er vi i ferd med å inngå avtaler om flere utslippsfrie maskiner og har fullt fokus på miljøspørsmål i alle deler av organisasjonen. Alle biler som kjører i storby skal så snart det er forsvarlig skiftes ut med fossilfrie biler, sier Horpestad.

Mye følelser

Hovedeier og styreformann i Gunnar Knutsen AS, John Gunnar Knutsen, uttaler i forbindelse med transaksjonen:

- Dette er en veldig spesiell dag med mye følelser for oss. Selskapet har vært drevet av familien i 65 år og store deler av vår familie er fremdeles inne i den daglige driften. Vi har ansatte som har vært her i flere tiår og som for oss på mange måter har blitt en del av vår familie. Det var, og er, således veldig viktig for oss at selskapet vi valgte å gå inn i fremtiden med var noen vi har høy tillit til, tro på og som deler våre verdier. Med NRC Group føler vi nettopp dette. Jeg og min familie vil være med videre, både i drift og som eiere i NRC Group. Faktisk tror vi så mye på dette at hele 40% av vårt oppgjør skjer med aksjer i NRC Group. Oppkjøpet vil ikke medføre noen endringer i vår organisasjon, vi skal drive det videre som tidligere, men vi blir nå enda sterkere.

Knutsen ser det som en fordel å være en del av en større gruppe.

- Tidene har endret seg, det stilles stadig sterkere krav til oss leverandører, både på det administrative, miljø, og også i tilknytning til reglene om kun ett ledd i leverandørkjeden i Oslo. Vi ser at det å være en del av en større gruppering kan være veldig fornuftig. Som en del av NRC Group vil vi stå styrket og sikre at Gunnar Knutsen vil bestå som et sterkt og godt selskap i lang tid, sier han.

Kjøper 100% for 199 mill. kroner

Gunnar Knutsen AS ble etablert i 1953 og har en sterk base av offentlige og private kunder. Selskapet omsatte i 2017 for 234 millioner kroner med et driftsresultat på 32,9 millioner kroner.

NRC Group kjøper 100% av aksjene i Gunnar Knutsen AS for 199 millioner norske kroner. Kjøpesummen vil bli gjort opp i en kombinasjon av kontanter og aksjer i NRC Group til dagens eiere, John Gunnar Knutsen og Terje Knutsen.

NRC Group er en entreprenør innen infrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal.

NRC Group startet opp i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende entreprenør innen infrastruktur. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige.

Gruppen sysselsetter ca. 725 personer og hadde en samlet omsetning på 2,37 milliarder norske kroner i 2017. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

STILLING LEDIG: