Tone Marie Hølmebakk fra Omsorgsbygg og Håvard Kjendseth fra Steen & Lund AS ved avtaleinngåelsen sommeren 2018.
Tone Marie Hølmebakk fra Omsorgsbygg og Håvard Kjendseth fra Steen & Lund AS ved avtaleinngåelsen sommeren 2018.

Inngikk avtale for snørydding og strøing

Avtalen mellom Steen & Lund og Omsorgsbygg gjelder for nær 350 adresser i Oslo.

Publisert

Steen & Lund, et selskap i BetonmastHæhres anleggsdivisjon, har inngått en rammeavtale med Omsorgsbygg Oslo KF for snørydding og strøing.

Avtalen har en varighet på fire år, og har en estimert kontraktsverdi på 45 millioner kroner.

Maskinell og manuell brøyting

Rammeavtalen, som starter opp i oktober 2018, gjelder beredskap og maskinell og manuell brøyting og strøing av blant annet barnehager, omsorgsboliger, sykehjem og brann- og ambulansestasjoner i Oslo – totalt nærmere 350 adresser.

Kontrakten er utformet etter Oslo-modellen, med strenge krav til blant annet andel eget personell, HMS, innrapportering av mannskap og godkjenning av underentreprenører.

Steen & Lund oppnådde maksimal score i evalueringen på kriteriene oppgaveforståelse og miljø.

Innen oppstart av kontrakten, skal alle eiendommer befares og planlegges.

Største i Steen & Lunds historie

- Vi er svært fornøyde med å inngått denne kontrakten – den største driftskontrakten i Steen & Lunds historie. Selv om vinteren kan virke fjern akkurat nå, er det betydelig jobb vi nå står foran med å bemanne opp og forberede oss best mulig, sier avdelingsleder for vedlikehold, Dag Arne Lier i Steen & Lund.

Kontrakten vil på det meste sysselsette om lag 50 personer. Steen & Lund planlegger å utføre størsteparten av jobben med egne medarbeidere, og etablerer nå en egen snøavdeling i selskapet.