Nye krav om dekktrykkovervåking på tyngre kjøretøy skal kunne gi færre ødelagte dekk på tyngre kjøretøy.
Nye krav om dekktrykkovervåking på tyngre kjøretøy skal kunne gi færre ødelagte dekk på tyngre kjøretøy.

Nye krav kan gi mindre av dette

EU arbeider med et nytt regelverk med krav om at tyngre kjøretøy har dekktrykkovervåking (TPMS) på samme måte som personbiler har i dag.

Publisert

Kravet om dekktrykksovervåkning (TPMS) er allerede gjeldende for personbiler.

I forslag til ny sikkerhetsforordning som skal erstatte nåværende sikkerhetsforordning  661/2009 EU, foreslår Kommisjonen at krav om TPMS skal gjøres gjeldende for alle kjøretøykategorier. Dette skal gjelde kjøretøy i alle vektklasser.

Også lastebiltilhengere

Etter det AT.no kjenner til skal krav om TPMS også gjelde tilhengere i de tyngre klassene, men ikke lette tilhengere.

Med krav om overvåking av dekk med varsling til sjåføren på lastebiler/vogntog, vil det etter all sannsynlighet bli mindre punkteringer blant annet på grunn av varmgang på biler og hengere.

Volvo Trucks er tidlig ute og har allerede presentert et system for temperatur og trykk i dekk i sine lastebiler.

Har satt tid for innføring

Forslaget er under diskusjon/behandling i Rådet og Parlamentet, der målet er å kunne fatte vedtak innen første halvår 2019, med krav om montering på nye kjøretøy 36 måneder etter at det er vedtatt (2022).

I artikkel 5 i forslaget fremgår følgende: 

«Specific provisions relating to tyre pressure monitoring systems and tyres

1. Vehicles shall be equipped with an accurate tyre pressure monitoring system capable of giving an in-vehicle warning to the driver when a loss of pressure occurs in a tyre, in the interests of optimum fuel consumption and road safety, over a wide range of road and environmental conditions.

2. Tyre pressure monitoring systems shall be designed to avoid resetting or recalibration at a low tyre pressure.

3. All tyres placed on the market shall meet the safety and environmental performance requirements set out in the respective regulatory acts listed in Annex II.

4. The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 12 to lay down detailed rules concerning specific test procedures and technical requirements for:

(a) the type-approval of vehicles with regard to their tyre pressure monitoring systems;

(b) the type-approval of tyres, including technical requirements concerning their installation.»