Slik blir veinettet berørt:

Østfold

I Østfold blir riksvei 111 Fredrikstad – Årum, og E6 nordover fra Årum mest berørt av øvelsen. E18, riksvei 22, fylkesvei 120 og riksvei 111 Årum – E18 vil også bli brukt.

Oslo og Akershus

I Oslo og Akershus blir E6 mest berørt av øvelsen. E18 Mysen – Vinterbro, E16 Kløfta – Skarnes, riksvei 22, riksvei 120, riksvei 159 og fylkesvei 152 vil også bli brukt.

Hedmark

I Hedmark blir E6 Akershus grense – Kolomoen, og riksvei 3 Kolomoen – Ulsberg mest berørt av øvelsen. E16 Kløfta – Skarnes, fylkesvei 24 Skarnes – Stange og riksvei 2 Magnor – Elverum vil også bli brukt.

Under feltøvelsen i månedsskiftet oktober-november må det påregnes forsinkelser på riksvei 3. Sivil trafikk mellom Oslo og Trondheim anbefales å kjøre E6 Gudbrandsdalen i dette tidsrommet. Fylkesvei 26 Nybergsund – Tolga, fylkesvei 29 Hjerkinn – Alvdal og fylkesvei 30 Koppang – Røros vil også bli berørt under feltøvelsen. Det øvrige fylkesveinettet i området vil også, i varierende grad, bli berørt i denne perioden.

Oppland

I Oppland blir E136 Møre og Romsdal grense – Dombås og E6 Dombås – Hjerkinn, mest berørt av øvelsen.

Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal blir E39 Molde – Klett, E136 Åndalsnes – Dombås, riksvei 170 Kristiansund – Oppdal og fylkesvei 65 Surnadalsøra – Orkanger mest berørt av øvelsen. Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Trøndelag

I Trøndelag blir E6 Skogn – Fredrikstad, E39 Klett – Molde, fylkesvei 30 Støren – Tynset, fylkesvei 31 Røros – Vauldalen, fylkesvei 65 Orkanger - Surnadalsøra og riksvei 3 Ulsberg – Elverum mest berørt av øvelsen. Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Vær oppmerksom og beregn ekstra tid

Den militære trafikken før og etter feltøvelsen vil i stor grad foregå i militær kolonne. En militær kolonne kan bestå av inntil til tolv kjøretøy. Alle kolonner vil være merket.

Trafikken kan gå saktere enn normalt. Statens vegvesen ber trafikantene beregne litt ekstra kjøretid.

Militære kjøretøy har nødvendigvis ikke samme sikt og kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene kan være annerledes enn for vanlige kjøretøy.

Ca. 30 allierte nasjoner deltar i øvelsen. En del av de militære kjøretøyene vil kjøres av sjåfører som er uvant med norske veier og forhold. Statens vegvesen ber trafikantene være oppmerksom på dette.

Les mer om militær kolonne

Se Forsvarets nettsider med fylkesvis informasjon om øvelsen.