Fredag 7. september var det gjennomslag i den 600 meter lange Holmviktunnelen som vist i videoen over.

Onsdag 19. september ble det også gjennomtrekk i den 1000 meter lange Strømnestunnelen på fylkesvei 17 i Trøndelag.

De to tunnelene er en del av prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad–Sprova–Malm.

- Nå er vi veldig fornøyde. Med gjennomslag i begge tunnelene har vi nådd en av de større milepælene i prosjektet. Tunneldrivingen i prosjektet er nå også ferdig, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen.

- Det er alltid noe usikkerhet knyttet til driving i fjell. Men vi har ikke møtt på noe uventet underveis og ingen ting uforutsett har skjedd. Vi møtte på noen svakhetssoner, men det er vanlig i tunneldriving, og fremdriften har hele veien vært som forutsatt og alt har gått som planlagt, sier byggeleder Lars Olav Storholmen i Statens vegvesen.

Nå begynner neste fase i arbeidet, som er innredning av tunnelene.

- Nå kommer det nye arbeidsfolk inn med en annen type kompetanse. Vann- og frostsikring og elektroarbeid står på planen framover, sier Storholmen.

Skanska Norge AS er entreprenør på parsellen Strømnes-Sprova, som de to tunnelene er en del av.