Finske Renta Yhtiöt Oy har kjøpt norske Flexleie AS og satser i Norge. Illustrasjonen fra Renta er litt beskjeden, fordi Flexleie er representert i Nord-Norge også.
Finske Renta Yhtiöt Oy har kjøpt norske Flexleie AS og satser i Norge. Illustrasjonen fra Renta er litt beskjeden, fordi Flexleie er representert i Nord-Norge også.

Renta utvider til Norge

Kjøper Flexleie AS og blir en stor aktør i Norge på utleie av maskiner og utstyr til anlegg, bygg og industri.

Publisert

Finske Renta Yhtiöt Oy inngikk 5. oktober 2018 avtale om å kjøpe 100% av aksjene i det norske utleiefirmaet Flexleie AS.

Selskapet eies av «AS Atlantis Vest sammen med nøkkelpersoner». Etter oppkjøpet anslås omsetningen i av Renta-konsernet i 2018 til ca 1400 millioner norske kroner.

Fullførelsen av oppkjøpet vil finne sted innen utgangen av oktober 2018. Før den tid skal Renta og Flexleie drive sine virksomheter som separate enheter.

Omsetter for 120 mill. kroner

Flexleie AS utvidet med ny avdeling i Bjerkvik Næringspark utenfor Narvik i 2018. På bildet er Steinar Stafne (t.v) som blir driftsleder ved avdelingen og Petter Johnsen som er salgssjef Samferdsel i Flexleie.
Flexleie AS utvidet med ny avdeling i Bjerkvik Næringspark utenfor Narvik i 2018. På bildet er Steinar Stafne (t.v) som blir driftsleder ved avdelingen og Petter Johnsen som er salgssjef Samferdsel i Flexleie.

Flexleie ble etablert i 2002 og har sin drift på Vestlandet, Nord-Norge og Oslo-regionen. Selskapet har nylig også startet en avdeling i Sverige. Selskapet har hovedkontor i Bergen og har totalt seks avdelinger «med sterk lokal tilstedeværelse».

Flexleie styrer mot en omsetning på 120 millioner kroner i 2018. Selskapet tilbyr utleie av maskiner og utstyr til et bredt spekter av kunder innen bygg/anlegg og industri, og er spesialisert på infrastrukturprosjekter.

- Oppkjøpet av Flexleie er det første steget for Renta i sin utvidelse til Norge og sikrer en inngang til dette viktige maskin- og utstyrsutleiemarkedet i Østersjøregionen. Flexleie er et utmerket selskap, og ambisjonen vår er med Flexleie som utgangspunkt å bli en landsdekkende aktør i Norge, sier Kari Aulasmaa, konsernsjef i Renta Group.

Fortsetter som før, men med nye eiere

Etter transaksjonen vil Flexleie fortsette sin drift som et selvstendig foretak i Renta-konsernet.

Daglig leder i Flexleie, Kato Stien, og andre nøkkelpersoner vil fortsette i sine nåværende stillinger og bli minoritetseiere i Renta Group Oy. Transaksjonen skal ikke påvirke selskapets virksomhet.

- Jeg er veldig glad for å hilse Renta velkommen som den nye eieren av Flexleie. Renta er den perfekte langsiktige industripartneren for oss. Vi deler samme kultur, så vel som det samme syn på vekst og betydningen av lokal tilstedeværelse. Renta har hatt en imponerende vekst i Finland og Sverige, og de er langt fremme når det gjelder digitalisering. Vår felles ambisjon er å bli en landsdekkende utleieaktør. Våre medarbeidere vil få mange nye kolleger over landegrensene, og jeg er sikker på at begge selskapene kan lære av hverandre og sammen bruke den kunnskapen til fordel for våre kunder, sier daglig leder i Flexleie, Kato Stien.

Partene har avtalt å ikke publisere kjøpesummen eller andre detaljer i transaksjonen.