Volvo har varslet at det er problemer med avgassrensingen fra flere av deres motorer.
Volvo har varslet at det er problemer med avgassrensingen fra flere av deres motorer.

Ukjent antall Volvo-er har en utslippsfeil

Kostnadene for å rette opp i feilen kan bli betydelig, skriver AB Volvo som produserer lastebiler, busser, anleggsmaskiner og marin- og industrimotorer.

Publisert

Volvo-konsernet har oppdaget «for tidlig aldring» av en komponent i etterbehandlingssystemet for avgasser. Dette kan føre til at motorene overskrider utslippskravene for kulloksider (NOx) etter en tid, selv om de møtte utslippskravene de var nye.

Volvos pågående undersøkelser indikerer at komponentslitasjen er ulik i forskjellige kjøretøy og motorer.

Volvo har så langt ikke gått ut med hvilke modeller som er verst rammet av komponentfeilen, men opplyser at feilen verken påvirker sikkerheten eller ytelsene ved produktene: Kun at det er et avgassproblem og at det kan bli dyrt å rette opp feilen i alle produktene som er rammet.

De fleste av de potensielt påvirkede motorene er solgt i Europa og Nord-Amerika, der også kravene er strengest.

Volvo skriver i en pressemelding at konsernet foreløpig ikke er i stand til å anslå antallet motorer eller kjøretøy som må utbedres. De kan derfor ikke bedømme de økonomiske konsekvensene.

- Men kostnadene for å utbedre problemet kan bli betydelige, står det i meldingen.

NB: Dette gjelder ikke Volvo personbiler. Denne delen av konsernet ble skilt ut i 1999 og eies i dag av kinesiske Geely.