Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) åpnet torsdag nye Strømsvika Tømmerhavn.

Bård Hoksrud åpnet storhavn

Torsdag åpnet Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) Strømsvika Tømmerhavn.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Hans partikollega, Frp-ordfører Alf Erik Andersen, har jobbet hardt med å få på plass tømmerkai i Mandal.

Dermed er det som i fremtiden kan bli Sørlandets største havn offisielt åpnet.

Store utskipninger

Dette blir en av de største tømmerkaiene i Norge med et utskipningskvantum på rundt 200.000 kubikkmeter tømmer i året.

En mer effektiv og større tømmerkai i Strømsvika reduserer også terminal- og logistikk-kostnadene for skogeierne.

Kaiprosjektet i Mandal fikk i 2016 tilsagn om inntil 28 millioner kroner i støtte av Landbruksdirektoratet, over Landbruks- og matdepartementets budsjett.

Viktig for infrastrukturen

Tømmerkaier er en viktig del av infrastrukturen i skogbruket og rasjonell håndtering av tømmeret gir reduserte transportkostnader. Tømmerkaiene åpner for lønnsom avsetning av tømmer til kjøpere og markeder nasjonalt og internasjonalt.

I perioden 2014 til 2018 har regjeringen bevilget rundt 760 millioner kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket. Av dette er ca. 525 millioner kroner til skogsveier og 235 millioner kroner til tømmerkaier.

Unngår vogntogene

Strømsvika blir også den nye storhavnen for nye Lindesnes kommune, og sikrer at ca. 30 daglige passeringer med tømmervogntog nå kan gå utenom Mandal by.

- Dette er stort for Mandal og Lindesnes sier ordfører Alf Erik Andersen.

Powered by Labrador CMS