- Derfor bør vi legge til rette for en mest mulig bærekraftig utvinning i Norge. Jeg ønsker dialog med aktørene om hvordan vi fra statens side kan legge bedre til rette for mineralvirksomhet, og om hvordan næringen selv kan bidra til at næringen blir enda mer bærekraftig, sier han.

Møtet avholdes i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Oslo mandag 22. oktober klokken 12. Det er satt av to timer til møtet.