En gravemaskin fra Norsk Saneringsservice har tatt første skuffetak i den enorme jobben med å forvandle norskes eldste militære flyplass til en ny bydel i Lillestrøm, Skedsmo kommune, i Akershus.
En gravemaskin fra Norsk Saneringsservice har tatt første skuffetak i den enorme jobben med å forvandle norskes eldste militære flyplass til en ny bydel i Lillestrøm, Skedsmo kommune, i Akershus.

Graver 160 sjakter på flyplass

Det første hullet i en omfattende miljøkartlegging på Norges eldste militære flybase, Kjeller Flyplass, er nå gravd - og flere blir det.

Publisert

I løpet av 2023 flytter Forsvaret fra Norges eldste militære flybase, da Stortinget har vedtatt at basen på Kjeller skal avvikles. En million kvadratmeter skal skifte eier og utvikles.

Etter over 100 år skal området åpnes for allmennheten. Det blir et sted for store og små i en helt ny bydel. Men før en kan avgjøre hva tomten skal brukes til, er det avgjørende å få oversikt over potensielle forurensinger som kan ligge i jorden.

Omfattende kartlegging 

Denne første kartleggingen går over tre uker, på tre av ti delområder inne på flyplassen.

Det blir gravd hull på to til seks meter, som da blir tatt prøve av og sendt til analyse i et laboratorium. Samlet sett skal kartleggingen gi en god oversikt over situasjonen på de tre arealene, både med hensyn på forurensning og eventuelt hva som måtte være nedgravd. 

Hensikten er å få full oversikt over omfang, risiko og konsekvenser av forurensingen på flyplassen. Straks etter at kartleggingen og tiltaksplan er utarbeidet, vil miljøoppryddingen starte.

Forsvarsbygg samarbeider tett med Skedsmo kommune om fremtidig arealformål på Kjeller frem mot 2023, slik at kommunen skal kunne realisere sine visjoner om fremtidsbyen Kjeller i et trygt bomiljø.

Nedgravde skatter

- Vi gleder oss veldig. Det er veldig nyttig informasjon som nå innhentes. Det som også er spennende, er at vi skal grave i områder hvor vi vet det kan kanskje ligge militærhistoriske verdier, som deler av gamle militærfly, sier prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg. 

Arbeidet foregår inne på området, og vil ikke påvirke dem som ferdes på veiene rundt flyplassen.