Pil og V-form

Rotasjonsretningen er markert med en pil på siden av dekket. Hvis dekket har rotasjonsretning kan du ofte se det på selve dekkmønsteret som har en slags «V-form». Da skal spissen på V-mønsteret peke i kjøreretningen.

- Dekk med rotasjonsretning er designet slik at en bestemt rotasjonsretning gir det beste veigrepet og best drenering av vann og snø ut av mønsteret, sier Island.

Det er imidlertid ikke alle dekk som har rotasjonsretning markert, så hver enkelt må sjekke hva slags dekk de har.

- Vi ser av og til at også de som får dekkene montert på dekkhotell eller verksted får dekkene montert feil vei. Så selv om du kjøper denne tjenesten er det ingen garanti for at jobben blir gjort korrekt, sier Island.

Piggdekk

Hvis du bruker piggdekk er det viktig at dekket roterer samme vei hele sin levetid. Hvis dekket sto montert på høyre side i fjor, skal det også stå på høyre side i år.

- Grunnen til det er at piggene setter seg i fartsretningen. Hvis dekket roterer andre vegen vil piggene løsne mye tidligere, sier Island.

Les mer om lover og regler for dekk