Norsk transport av M1 Abrams for US Marine Corps under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 i Norge.
Norsk transport av M1 Abrams for US Marine Corps under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 i Norge.

Beregn ekstra kjøretid de neste ukene

De neste fire ukene må trafikantene regne med militær kolonnetrafikk hver dag.

Publisert

Onsdag 7. november 2018 avsluttes feltøvelsen under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Ca. 9500 militære kjøretøy skal deretter ut av landet igjen. Det skal skje på de samme veiene som under transporten inn i landet, men på kortere tid.

Transporten inn pågikk over åtte uker. Returen gjennomføres i løpet av fire uker. Det betyr at det blir militær kolonnetrafikk hver dag den neste måneden, og ikke i snitt annenhver dag som under transporten inn. Statens vegvesen ber trafikantene beregne ekstra kjøretid og være ekstra oppmerksomme.

Her kjører kolonnene

Først skal styrkene returnere fra øvingsområdene til forberedelsesområdene de var i før feltøvelsen. Frem til 10. november vil det være mye trafikk mellom Røros og Elverum/Haslemoen, Folldal og Lesja, Drevsjø og Rena, Tynset og Haltdalen, Ulsberg/Berkåk og Orkanger, og Rindal og Stjørdal.

Amerikansk utstyr i Borg havn utenfor Fredrikstad i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.
Amerikansk utstyr i Borg havn utenfor Fredrikstad i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

Deretter skal kjøretøy og annet materiell fraktes til Fredrikstad, Åndalsnes, Orkanger, Hammernesodden og Fiborgtangen for videre transport med skip.

Totalt skal det gå 550 kolonner til havnene, 400 av dem til Borg havn i Fredrikstad. Dette vil pågå frem til begynnelsen av desember.

Se oversikt over hvilke veier som blir berørt av hjemtransporten.

Forventer forsinkelser

Statens vegvesen forventer forsinkelser i trafikken i forbindelse med returtransporten.

- De militære kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy. I mange tilfeller vil kolonnene operere i lavere hastighet enn øvrig trafikk. Det betyr at det kan forventes forsinkelser på de berørte veiene, sier beredskapsrådgiver Tor Inge Løkhaug i Statens vegvesen Region midt. 

Trafikantene oppfordres til å følge med på Statens vegvesens nettsider for daglig informasjon om trafikkavviklingen.

- Og lytt til radio under turen, anbefaler Løkhaug.

Frem til 15. november anbefaler Statens vegvesen at trafikantene velger E6 Gudbrandsdalen fremfor riksvei 3 Østerdalen hvis man skal kjøre Oslo – Trondheim.

Fraråder forbikjøring av kolonner

Alle militære kolonner er merket. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merking og følgebil. Trafikkreglene sier at en militær kolonne ikke forstyrres eller hindres.                         

- Vi fraråder forbikjøring av militære kolonner på det sterkeste, sier seksjonsleder Hans Olav Halvorsen i Statens vegvesen Region øst.

Statens vegvesen ber om at sivile og militære trafikanter er oppmerksomme på hverandre.

- Vårt hovedinntrykk så langt er at både sivile og militære trafikanter har vært tålmodige og tatt hensyn til hverandre. Det er vi glade for. Vi håper at dette fortsetter under hjemtransporten, sier Halvorsen.

Statens vegvesen vil følge nøye med på trafikkavviklingen i de berørte områdene i ukene som kommer.

- Veitrafikksentralene våre overvåker veinettet kontinuerlig 24 timer i døgnet, og vi samarbeider tett med både politiet og Forsvaret, sier Halvorsen.   

Vær, føre og uforutsette hendelser vil også kunne påvirke trafikkavviklingen.