Fra venstre: Bygg- og eiendomssjef i Rogaland fylkeskommune Heidi Klaveness, løsningsansvarlig for HMSREG Arne Myskja, og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).
Fra venstre: Bygg- og eiendomssjef i Rogaland fylkeskommune Heidi Klaveness, løsningsansvarlig for HMSREG Arne Myskja, og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Tar opp kampen mot arbeidslivskriminalitet

Rogaland fylkeskommune ønsker å bekjempe arbeidslivskriminalitet - nå tar fylkeskommunen i bruk HMSREG.

Publisert

HMSREG er et informasjonssystem som er utviklet av Omega AS for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Nå tar Rogaland fylkeskommune i bruk systemet.

- Jeg er stolt av at Rogaland går for HMSREG. Dette systemet vil hjelpe Rogaland fylkeskommune i arbeidet med å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, samtidig som det stimulerer til bruk av faglært personell og lærlinger, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF). 

HMSREG skal hjelpe med å skille gode og ryddige leverandører fra de useriøse, og det skal skape like konkurransevilkår og gode arbeidsplasser. Gjennom HMSREG skal det bli enklere å ivareta bransjens forpliktelser, blant annet påseplikten og bestemmelser i Byggherreforskriften.

- Første fylkeskommune

Gjennom integrasjon til adgangskontrollsystemer eller egen mobilapp, gir HMSREG oversikt over anleggslokasjoner med kontroll på leverandører og mannskap som er tilstede.

Dermed får man kontroll på at alt mannskap som er ansatt hos godkjente leverandører.

- Det er en milepæl både fordi det er den første fylkeskommunen som tar i bruk HMSREG, og fordi det er første HMSREG-avtale i vårt eget fylke, sier Arne Jon Myskja i Omega AS, som er løsningsansvarlig for HMSREG.

- Rogaland har hatt sterkt fokus på kampen mot arbeidslivskriminalitet. Gjennom Rogalandsmodellen har de definert et regelverk som skal følges i fylkeskommunens byggeprosjekt for å sikre seriøse leverandører og konkurranse om oppdrag på like vilkår. HMSREG gir dem nå et verktøy som kan effektivisere oppfølgingen av Rogalandsmodellen og som kan involvere leverandørene i seriøsitetsarbeidet og gi den enkelte leverandør innsyn i egen etterleving av viktige seriøsitetsregler, mener han.

Brukes av stat, kommuner og entreprenører

HMSREG er i dag i bruk hos flere statlige foretak, de fire største entreprenørselskapene og flere kommuner. I dag nærmer det seg 3000 brukere på systemet.

- Vårt fokus nå er å gjøre det mulig for en entreprenør og en byggherre å samkjøre prosjektet sitt når begge har HMSREG. Vi har også viktige tiltak når det gjelder kompetanseoversikt og så ser vi et stort fokus rundt den nye modulen for å gjøre kontroller av lønns- og arbeidsvilkår etter bestemmelsene om påseplikt og innsynsrett. Det siste har blitt ekstra aktuelt i sammenheng med kravene den nye personvernforordninga (GDPR) setter til lagring og utveksling av personinformasjon, sier Myskja.