Dette «lydbildet» med fire streker viser fire biler som har stoppet i en tunnel.
Dette «lydbildet» med fire streker viser fire biler som har stoppet i en tunnel.

Kan bruke støy til å se i røyklagt tunnel

Ved hjelp av støy på fiberkabler håper Vegvesenet å kunne se hvor mange som er i en røyklagt tunnel.

Publisert

- Dette får vi til ved å sende laserlys gjennom fiberkabelen. Er det støyforstyrrelser på signalet, kan vi se om det er noe som beveger seg langs kabelen. Vi kan også se om biler stopper, og om de snur og kjører mot kjøreretningen, sier Torbjørn Haugen i Statens vegvesen på Vegnett.

Han deltar i et innovasjonsprosjekt sammen med firmaene Trafsys og CMR (Christian Michelsen Research).

Teknologien (DAS – Distributed Acoustic Sensing) er kjent fra oljebransjen. Der brukes den blant annet til å overvåke olje og gass som strømmer i rørledninger for å oppdage på lekkasjer. Den brukes også til å vurdere reservoarer.

Olje og gass beveger seg, det samme gjør trafikk. Målet med å teste ut teknologien for trafikk har primært vært for å oppdage hendelser langs veien.

Systemet er testet på Vegvesenets teststrekning utenfor Trondheim, langs E8 i Troms og i Fløyfjellstunnelen i Bergen med det som betegnes som «veldig positive resultater».

Les mer på Vegnett.no.