Stein i skrednett i Indre Ryfylke.
Stein i skrednett i Indre Ryfylke.

Manglende dokumentasjon på skredsikring

Manglende etterlevelse av krav til inspeksjon og oppfølging av skredsikrings- og skredverntiltak var gjennomgående da Vegtilsynet utførte tilsyn med fire driftskontrakter i Region vest.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Vegtilsynet undersøkte om tre veikontor og fire driftskontrakter i Statens vegvesen Region vest etterlever krav til oppfølging av skredsikrings- og skredvernstiltak på riksveiene.

Saken er en av flere som tar for seg skredsikring og skredvern rundt om i landet.

Les også: - Manglende drift av skredsikringstiltak i nord og - Manglende drift av skredsikring i Region midt

De undersøkte veikontorene og driftskontraktene i Region vest var:

 • Veiseksjon Voss og Hardanger, driftskontrakt 1206 Voss (2014–2019)
 • Veiseksjon Fjordane, driftskontrakt 1404 Ytre Sunnfjord (2013–2018) og 1405 Indre Sunnfjord (2015–2020)
 • Veiseksjon Haugesund, driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke (2015–2020)

Listene over manglene

Tilsynet viste at ingen av driftskontraktene kan dokumentere at de inspiserer og drifter skredsikrings- og skredvernstiltakene i tråd med kravene.

Dette kan, ifølge Vegtilsynet, medføre at funksjonen ikke blir opprettholdt over tid, og at sikringstiltakene ikke virker som forutsatt. Dette kan videre medføre fare for trafikantene.

Vegtilsynet fant at Vegseksjon Voss og Hardanger:

 • mangler inspeksjonsplaner for 43 av 81 (53 prosent) av skredsikringsobjektene i driftkontrakt Voss;
 • ikke oppdaterer objektlistene underveis i kontraktsperioden. Planen sikrer derfor ikke at alle objekter blir inspisert;
 • ikke har gjennomført enkel inspeksjon i henhold til inspeksjonsplan for skredsikrings- og skredverntiltak i 2015;
 • ikke kan dokumentere å ha gjennomført enkel inspeksjon i henhold til inspeksjonsplan for 20 av 38 (52 prosent) av skredsikringsobjektene i 2016 og 2017;  
 • ikke kan dokumentere at skredsikringsobjektene i driftskontrakt Voss har funksjon i henhold til kravene i Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.

Vegtilsynet fant at Vegseksjon Fjordane:

 • ikke kan dokumentere å ha gjennomført enkel inspeksjon i tråd med inspeksjonsplanen for 4 av 30 (13 prosent) av skredsikringsobjektene i driftskontrakt Ytre Sunnfjord;
 • ikke kan dokumentere å ha gjennomført enkel inspeksjon i tråd med inspeksjonsplanen for 14 av 51 (27 prosent) av skredsikringsobjektene i Indre Sunnfjord;  
 • ikke kan dokumentere at skredsikringsobjektene i driftskontrakt Ytre Sunnfjord og Indre Sunnfjord har funksjon i henhold til kravene i Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.

Vegtilsynet fant at Vegseksjon Haugesund:

 • mangler inspeksjonsplaner for 70 av 111 (63 prosent) av skredsikringsobjektene i driftkontrakt Indre Ryfylke;
 • ikke oppdaterer objektlistene underveis i kontraktsperioden. Planene sikrer derfor ikke at alle objekt blir inspisert;
 • ikke kan dokumentere å ha gjennomført enkel inspeksjon i henhold til inspeksjonsplanen for skredsikrings- og skredverntiltak i 2016 og 2017;
 • ikke har utført enkel inspeksjon i henhold til inspeksjonsplanen for 40 av 41 skredsikringsobjekter i 2018.  
 • ikke kan dokumentere at skredsikringsobjektene i driftskontrakt Ytre Sunnfjord og Indre Sunnfjord har funksjon i henhold til kravene i Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.

- Må bli bedre på dokumentasjon

Rune Skår, regionskoordinator for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Region vest, er positiv til å få en gjennomgang av rutiner av Vegtilsynet.

- Det er ingen tvil om at vi må bli bedre på dokumentasjon. Vi skal nå ha en gjennomgang av avvikene som er funnet. Ut fra dette skal vi se på rutiner som må forandres, sier han til AT.no.

Powered by Labrador CMS