Nustadjordet omsorgsboliger.
Nustadjordet omsorgsboliger.

Bygger omsorgsboliger i Bamble

Publisert

For en kontraktsum på 36 millioner kroner skal Peab bygge Nustadjordet omsorgsboliger for Bamble kommune (Telemark).

Oppdraget går ut på å bygge og etablere ni samlokaliserte omsorgsboliger, pluss fellesarealer og personalbase. Utomhusarbeider og parkeringsplass inngår også i kontrakten.

- Kontrakten betyr mye for sysselsettingen vår det neste året. Det er også positivt at oppdraget omfatter mye flott tømmerarbeid, som vil bli utført av våre egne håndverkere, sier Kjetil Runningen, viseadm. dir. i Peab AS.

Omsorgssenteret får beliggenhet på Nustad i Bamble kommune. Bygget blir 1200 kvadratmeter stort. Peabs oppdrag er en generalentreprise. Byggeprosessen startet i oktober 2018, og ferdigstillelse er planlagt til februar 2020.

RiK arkitektur har tegnet bygget.