Daglig leder Øyvind Klevar i Geonor AS som skal overvåke grunnvannet langs Fornebubanen.
Daglig leder Øyvind Klevar i Geonor AS som skal overvåke grunnvannet langs Fornebubanen.

Skal overvåke grunnvannstanden

Bærums-bedriften Geonor har fått i oppdrag å overvåke grunnvannstanden langs den planlagte Fornebutraseen.

Publisert

Etter at reguleringsplanen for Oslo-parsellen av Fornebubanen ble vedtatt av bystyret i Oslo 30. januar 2018 er de første arbeidene kommet godt i gang.

- Leveransen vil bli den desidert største i selskapets historie og setter oss i posisjon til å levere lignende løsninger til større prosjekter i fremtiden, sier Øyvind Klevar, daglig leder i Geonor.

Selskapet har nå installert omtrent 250 poretrykk- og grunnvannsmålere i grunnen rundt den planlagte tunnelen etter å ha fått oppdraget med å måle hydro-geologiske data under bakken der Fornebubanen skal være.

Arbeidet består av nedsetting, overvåking og drift av poretrykksmålere og grunnvannsbrønner langs den planlagte banetraséen. Overvåkingssystemet skal blant annet dokumentere grunnvannbalansen i området.

Ny teknologi digitaliserer overvåkingen

Irene Måsøval (direktør for Fornebubanen) og Øyvind Klevar (daglig leder i Geonor AS) signerte kontrakten.
Irene Måsøval (direktør for Fornebubanen) og Øyvind Klevar (daglig leder i Geonor AS) signerte kontrakten.

Kommunikasjonssystemet som Geonor etablerer, består av egenutviklede poretrykksmålere som kobles opp mot et trådløst overvåkingssystem ved hjelp av IoT-teknologi (Internet of Things).

Det nye med teknologien er at målerne ikke er koblet opp med SIM-kort og mobildekning, men i stedet med et eget nett via lukket radiofrekvens. Teknologien gir lavere kostnader og bedre signaldekning. Det er også et mer miljøvennlig system som bruker mindre batterier med lengre levetid.

- Geonor møtte kvalifikasjonskravene og scoret best på pris. I tillegg representerer løsningen et mer miljøvennlig alternativ, sier Irene Måsøval, direktør for Fornebubanen.

Lignende systemer kan installeres for å overvåke alle nye tunneler, veiprosjekter, baneutbygginger og store bygg. Teknologien vil også kunne anvendes til å overvåke naturfarer som flom, skred og ras.

- Markerer en milepæl

Kontrakten er den første kontrakten Fornebubanen deler ut, går over ni år og er på 17 millioner kroner med mulighet for utvidelse. Geonor har nå instrumentert målepunktene og etablert overvåkningssystemet til disse innenfor avtalte frister, kravspesifikasjoner og kostnader.

- Fornebubanen er den største T-baneutbygging i nyere tid. Tildelingen av den første kontrakten til Geonor markerer en milepæl, sier Måsøval.

Byggetiden på traséen er anslått til mellom fem og seks år. Forberedende arbeider starter i 2019. Byggestart kan først skje når forprosjektet er endelig godkjent og kvalitetssikret av myndighetene. Den nye T-banetraséen skal gi seks nye stasjoner og en reisetid på 12 minutter fra Majorstuen til Fornebu.