Fra venstre: Ola Westby Aamodt, Maren Lomsdal, Bård Hoksrud, Erik Ødegård og Thomas Olufsen Skrautvol. Kine Fliflet var ikke tilstede under utdelingen.
Fra venstre: Ola Westby Aamodt, Maren Lomsdal, Bård Hoksrud, Erik Ødegård og Thomas Olufsen Skrautvol. Kine Fliflet var ikke tilstede under utdelingen.

Skogfagstudenter hedret med stipender

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud delte ut sjekker til studenter.

Publisert

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud delte ut til sammen 225.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (INN – Evenstad).

- Skognæringen er en næring mange muligheter. For å få ut potensiale er vi avhengige av å rekruttere flere nye kloke hoder i hele kjeden. Stipendene er et viktig bidrag for å sikre god og riktig kompetanse som næringa har behov for i årene som kommer, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Støtter fem skogfagstudenter

Et masterstipend på 50.000 kroner ble delt ut til tre skogmasterstudenter ved NMBU med beste karaktersnitt. Forutsetningen for å få stipendet er at studentene har fullført på normert tid.

I tillegg ble det delt ut et stipend på 50.000 kr for beste masteroppgave ved NMBU og et stipend på 25.000 kroner for beste bacheloroppgave ved INN - Evenstad.

Oppgavene ble vurdert av representanter fra skognæringen, forvaltningen og instituttene. Kriteriene som ble lagt til grunn var tema, resultater, originalitet, kvalitet og formidling.

Velg Skog

Stipendene kommer fra foreningen Velg Skog som består av 25 ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge.

- Skog- og trenæringen er en komplett verdikjede som har en stor og viktig betydning i det grønne skiftet vi står overfor i dag og i framtiden. Produktene vi henter fra skogen har forutsetninger for å øke i omfang, men da er vi avhengig av nye kloke hoder i hele kjeden, skriver Velg Skog i en nyhetsmelding sendt ut av Landbruks- og matdepartementet.

Stipendene for 2018 gikk til:

  • Masterstipend NMBU – 50.000 kroner: Kine Fliflet fra Lillehammer,
    Erik Ødegård fra Trysil og Ola Westby Aamodt fra Hamar
  • Masteroppgave NMBU – 50.000 kroner: Thomas Olufsen Skrautvol fra Ås
  • Bacheloroppgave INN-Evenstad – 25.000 kroner: Maren Lomsdal fra Søndre Land
STILLING LEDIG: