Bildet viser skredområdet ved Solhov i Lyngen kommune (Troms) i 2010.
Bildet viser skredområdet ved Solhov i Lyngen kommune (Troms) i 2010.

Kartlegging av fare for kvikkleireskred i Troms

Lenker til kart og rapporter i artikkelen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Faren for store kvikkleireskred er kartlagt for fire kommuner i Troms fylke: Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Nordreisa kommune.

Totalt 18 potensielt skredfarlige kvikkleiresoner med tilhørende utløpssoner er lokalisert i de fire kommunene.

- Rapportene vil gi store forbedringer i arealplanarbeidet og gir ett godt grunnlag for å redusere faren for kvikkleireskred i de berørte kommunene, sier NVEs regionsjef, Knut Aune Hoseth.

Grunnlaget for kvikkleiresonene er kart- og terrenganalyser, befaringer i felt og grunnundersøkelser. Kartene er produsert i digital form og inngår i det offentlige kartgrunnlaget (DOK), slik at kommunene og andre kan bruke dem i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Oversiktskartleggingen er ikke en utfyllende kartlegging hvor alle områder med kvikkleire påvises og at kartleggingen har hatt fokus på eksisterende bebyggelse og mulige erosjonskilder. I områder under marin grense (tidligere havnivå) vil kvikkleire generelt kunne påtreffes utenom kartlagte faresoner, i større områder eller i avgrensede lommer.

Sluttrapporten for Lyngen kommune finner du her.

Sluttrapport for Storfjord kommune finner du her.

Sluttrapport for Kåfjord kommune finner du her.

Sluttrapport for Nordreisa kommune finner du her.

Kvikkleiresoner på kart for de fire kommunene finner du her (røde områder er vurdert for fare).

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS