- Vi ser frem til samarbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier.
- Vi ser frem til samarbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier.

Nye Veier valgte Spire som kommunikasjonsbyrå

Nye Veier har valgt Spire kommunikasjon som samarbeidspartner på design og byråtjenester.

Publisert

Spire, som er Innlandets største kommunikasjonsselskap, vant rammeavtalen som ble utlyst i høst.

 - Vi gleder oss til å jobbe med Nye Veier, som er en fremoverlent og målrettet virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag, sier daglig leder Anders Fjeld i Spire.

 - Vi ser frem til samarbeidet. Nye Veier har viktige kommunikasjonsutfordringer og har behov for å jobbe tett med en løsningsorientert kommunikasjonspartner, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier.

Nye Veier har vært i operativ drift siden 1. januar 2016 for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde nye hovedveier, og skal de neste årene bygge 530 km ny firefelts riksvei. Total investeringsramme er 150 milliarder kroner. 

- Vi skal bidra til å knytte bo- og arbeidsregioner tettere sammen, det gir grunnlag for vekst gjennom styrket konkurranseevne og større valgfrihet til hvor folk kan bo. De nye hovedveiene knytter også Norge nærmere til utlandet, sier Altmann.

Spire kommunikasjon leverer et bredt spekter av kommunikasjonstjenester, og har til sammen 56 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Jessheim, Flisa, Kongsvinger, Elverum og Trysil. Kommunikasjonsselskapet omsetter for totalt 85 millioner kroner, og har «høye vekstambisjoner».

- Nye Veier er en perfekt kunde for oss. Vi får brukt vår tjenestebredde, og Nye Veier stiller krav og gir oss oppdrag som gjør at vi utvikler oss, sier Anders Fjeld. 

- Vi er avhengige av tett dialog med lokalsamfunn og kommunepolitikere, og vi tilstreber åpenhet og tydelighet, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann.

Nye Veier er i gang med å bygge E6 Innlandet, E18 Sørøst, E39 Sørvest og E6 Trøndelag.