I ca. en uke blir det ett kjørefelt og manuell dirigering av trafikken midt på brua.

Disse dagene skal det gjøres justeringer på sikringstauene som er montert ved hver av bærekablene. Disse sikringstauene skal brukes av dem som skal gå oppå kablene for å inspisere dem.

Kraftig vind setter disse tauene i vibrasjon, og det er derfor nødvendig å justere dem for å redusere vibrasjonen.

Der dette arbeidet foregår over veibanen, blir det noen «begrensninger på trafikken», opplyser Statens vegvesen. Det blir ett kjørefelt og manuell dirigering av trafikken.