Foamrox på vei til AF-prosjektet på E18 for montering i en nødgang i Torsbuåstunnelen i Arendal.

Nødgang til tunnel levert på bil

Foamrox leverte og monterte en nødgang i Torsbuåstunnelen i Arendal på bare noen timer.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det er AF Gruppen som er hovedentreprenør på E18-prosjektet og Nye Veier som er byggherre. Den norske produsenten Foamrox fikk oppdraget å levere og montere en nødgang i tunnelprosjektet. Det var åpenbart fort gjort.

Fire timer montering

Foamrox melder at selve monteringen av nødgangen ble gjort på litt under fire timer med tre personer og en teleskoptruck. Nødgangen er totalt 12,5 meter og består av 5 seksjoner som ble kjørt rett til monteringsstedet på lastebil. Hver seksjon veier ca. 420 kg, og nødgangen ble levert med ferdigmontert inspeksjonsluke.

- Produktet er veldig enkelt å montere, og har en klar fordel i forhold til HMS i montasjefasen med kort monteringstid og lite timeverk. I tillegg er det så å si «nøkkelferdig» med ferdig malte overflater slik at det blir lite etterarbeider og komplettering med produktet. Eventuelle tilpasninger mot fjell eller lignende er enkelt å gjennomføre med vanlig håndverktøy. Foamrox har et spennende konsept som det skal bli interessant å følge framover. Det er finnes sikkert mange bruksområder som er mulige, sier Sondre Svalastog i AF Gruppen.

Tester

- Konstruksjonselementene fra Foamrox har vært nøye gjennomgått av prosjektet E18 Tvedestrand - Arendal (Nye Veier) og entreprenøren AF for å sikre at krav til konstruksjonselementer er tilstrekkelig ivaretatt. Produktene viser seg også å være konkurransedyktig i forhold til andre alternativ, og flere av produktene er allerede tatt i bruk av prosjektet. Nye Veier ser ingen utfordringer i regelverket med å benytte seg av løsningene ramme for nødskap (celleglass), brannseksjonering (celleglass), nødgjennomgang/tverrslag (celleglass), nødkiosk (celleglass). Nye Veier har besluttet å ta i bruk aktuelle produkter i en begrenset omgang for test. Videre mener prosjektet at produktene er tilstrekkelig dokumentert med hensyn til ytre påkjenninger og holdbarhet over tid. Å benytte celleglass, som er resirkulert glass, i stedet for betongprodukter slår gunstig ut i miljøregnskapet, samt at det er en forbedring med tanke på HMS, sier Dag Ødegård fra Nye Veier i en uttalelse.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS