Her på Brakerøya i Drammen skal det nye sykehuset ligge.
Her på Brakerøya i Drammen skal det nye sykehuset ligge.

Miljøsanerer for nytt sykehus

AF Decom har inngått avtale med Helse Sør-Øst om miljøsanering og riving på Brakerøya industriområde i Drammen.

Publisert

Helse Sør-Øst RHF skal etablere nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Området består i dag av eldre industri bebyggelse som skal miljøsaneres og rives for etablering av nytt sykehus.

Den eldste bebyggelsen på området er fra ca.1913 hvor det har vært utbygging i flere etapper frem til i dag. Området har et bebygd areal på ca. 40.000 m².

Miljøfarlige produkter

Bygningsmassen er av varierende art og består av åpne haller og bygg med flere etasjer. Det er blant annet teglsteins-, betong-, element- og stålbygg.

Byggene er fra perioder hvor det ble brukt produkter som i dag er å anse som miljøfarlige. Arbeidet består derfor av miljøsanering av bygningsmassen.

Pris, oppgaveforståelse og organisasjon

Tildelingskriteriene for jobben var en vektig av pris, oppgaveforståelse og organisasjon. AF Decom og Helse Sør-Øst RHF skal ha en samhandlingsfase fra kontraktsignering og frem til prosjektstart i mars 2019.

- AF Decom har hatt mange oppdrag med opprydding av store industriområder de siste årene. Prosjektet passer godt for AF Decom, og vi er meget godt fornøyd med å få tilliten av Helse Sør-Øst RHF, sier Amund Lien, direktør i AF Decom.

Kontrakten har en verdi på ca. 60 millioner kroner.