Felleskjøpet har reservert 50 stk. Nikola tre.
Felleskjøpet har reservert 50 stk. Nikola tre.

Felleskjøpet har reservert 50 Nikola Tre

Publisert

Som et ledd i Felleskjøpet Agris mål om å halvere CO2-utslippet fra transporten innen 2030, har selskapet reservert 50 Nikola Tre-lastebiler.

Felleskjøpets virksomhet strekker seg over hele Norge, og selskapet har en betydelig transportmengde over hele landet. Utslipp fra transportvirksomheten utgjør samtidig størstedelen av selskapets totale klimaavtrykk.

Nikola Tre-lastebilene som nå er reservert, er et av flere tiltak som skal bidra til en betydelig reduksjon av utslipp.

- Tilgang til gode nullutslipps-alternativ for de tyngste lastebilene, er helt i tråd med den miljøvennlige utviklingen vi vil ha i Felleskjøpet. Vi har som mål å halvere våre utslipp knyttet til transport, og har i lengre tid jobbet med alternativer som HVO, gass og biogass. Dette vil gi oss løsninger som på kort sikt kan bidra, men det er kun el- og hydrogenbiler som kan gi helt CO2-nøytrale løsninger, sier logistikksjef Per-Kenneth Øye i Felleskjøpet.

Det er ingen tvil om at amerikanske Nikola Tre er populær på denne siden av «dammen». To uker etter lanseringen hadde selskapet fått inn reservasjoner til en verdi på 3,2 milliarder kroner i Europa!

- Vi satser stort med 50 reservasjoner fra starten av. Med en så stor reservasjon, ønsker vi å vise hvilke retninger vi vil gå i fremtiden, sier Øye.