- Avtalen gjelder brøyting fra i dag, 21. desember, og frem til våren 2019. Volda kommune har som veieier alt ansvar for veien med tanke på skredfare og eventuell stenging, sier prosjektleder Arne Ola Stavseng i Statens vegvesen.

Kartet viser den mulige omkjøringsveien for personbiler gjennom Aldalen når Rosethorntunnelen er stengt.
Kartet viser den mulige omkjøringsveien for personbiler gjennom Aldalen når Rosethorntunnelen er stengt.

Den kommunale veien gjennom Aldalen fungerer som omkjøringsvei for personbiler når det er kolonnekjøring i Rotsethorntunnelen.

- Spleiseavtalen vil føre til at hverdagen blir enklere for dem som bor langs fjorden. Det er mange som har kveldsaktiviteter i Volda, og når Aldalen er åpen, blir det enklere for dem å komme seg hjem til en fornuftig tid når vi jobber i tunnelen, sier Stavseng.

I forbindelse med jul- og nyttår vil Rotsethorntunnelen være åpen for fri ferdsel frem til 2. januar kl. 19.