- Avtalen gjelder brøyting fra i dag, 21. desember, og frem til våren 2019. Volda kommune har som veieier alt ansvar for veien med tanke på skredfare og eventuell stenging, sier prosjektleder Arne Ola Stavseng i Statens vegvesen.

Den kommunale veien gjennom Aldalen fungerer som omkjøringsvei for personbiler når det er kolonnekjøring i Rotsethorntunnelen.

- Spleiseavtalen vil føre til at hverdagen blir enklere for dem som bor langs fjorden. Det er mange som har kveldsaktiviteter i Volda, og når Aldalen er åpen, blir det enklere for dem å komme seg hjem til en fornuftig tid når vi jobber i tunnelen, sier Stavseng.

I forbindelse med jul- og nyttår vil Rotsethorntunnelen være åpen for fri ferdsel frem til 2. januar kl. 19.