MYE VEI: Det skal bygges mye vei i Norge i årene fremover, og Tekna arrangerer et seminar med tittelen Vegteknologi 2019.
MYE VEI: Det skal bygges mye vei i Norge i årene fremover, og Tekna arrangerer et seminar med tittelen Vegteknologi 2019.

Dypdykk i veiteknologi

Publisert

I mars arrangeres seminaret Vegteknologi 2019. Fokus er riktig bruk av metoder, dimensjoner og materialkrav i oppbyggingen av fremtidens veier.

Det er Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) som står bak arrangementet over to dager på Scandic Nidelven i Trondheim 20.-21. mars 2019.

I seminarbeskrivelsen skriver Tekna følgende:

Veiteknologi omfatter metoder for å vurdere det store spekter av påkjenninger som en vei blir utsatt for i løpet av dens levetid, samt strukturell dimensjonering, valg av materialer og krav, metoder og utførelse under gitte klimaforhold. Mange av problemstillingene innen veiteknologi gjelder også ved bygging og vedlikehold av flyplasser og infrastruktur for skinnegående trafikk. Sikre kvalitet og lær om grunnundersøkelser, strukturell dimensjonering, materialvalg, drenering og tilstandsstyrt vedlikehold.

Det legges opp til at seminardeltakerne skal få innsikt i veinormaler (krav, planlegging, utførelse), materialer som stein og andre byggematerialer for vei, hvordan klimaforhold påvirker drenering, teleproblematikk og vedlikehold av veien etter at den er ferdig.

Seminaret er i all hovedsak ment for prosjekterende, entreprenører og byggherrer som har behov for bedre kunnskap om fagområdet.

Programkomite til arrangementet er Inge Hoff fra NTNU (Inst. for bygg, anlegg og transport), Bjørn Ove Lerfald fra Veidekke Industri AS og Rune Kilen fra Lindås kommune.

Interesserte kan melde seg på her.

STILLING LEDIG: