UNNA: De fleste ble overrasket hvor langt unna personen foran lastebilen måtte være for å synes.
UNNA: De fleste ble overrasket hvor langt unna personen foran lastebilen måtte være for å synes.

Trafikksikkerhet for de minste

ASKER (AT.no): Skolebarn på barneskolen Bondi har fått opplæring i hvordan man skal ferdes trygt i områder med gravemaskiner og lastebiler. Blindsonene var overraskende store for barna.

Publisert

NCC og Carl C. Fon starter i januar 2019 på byggingen av ny Risenga ungdoms- og kulturskole i Asker. 

I forkant ble alle de 450 elevene på barneskolen Bondi rett ved siden av anleggsområdet invitert til trafikksikkerhetsdag. I det neste året blir det stor trafikk med både lastebiler og maskiner i lokalmiljøet.

Da er det viktig at de minste trafikantene er best mulig forberedt. NCC Building er totalentreprenør på prosjektet og NCC-selskapet Carl C. Fon har ansvaret for alle grunnarbeidene.

Allerede i november startet rivningen av den gamle skolen. Den nye skolen skal stå ferdig i 2020, og høsten 2019 vil bli den travleste perioden på anlegget med mest transport av både masser og byggematerialer. Totalt skal det ut et sted mellom 7- og 8000 lass fra området.

FOKUS: Skoleelevene ved Bondi skole i Asker har fått undervisning i hvordan de skal opptre rundt anleggsmaskiner.
FOKUS: Skoleelevene ved Bondi skole i Asker har fått undervisning i hvordan de skal opptre rundt anleggsmaskiner.

Derfor ville NCC og Carl C. Fon bevisstgjøre skoleelevene. I forkant hadde alle elevene vært gjennom klasseroms-undervisning hvor temaet var hvordan ferdes man tryggest mulig.

Deretter fikk alle komme ut og rundt både lastebil med tilhenger og en gravemaskin. Flere av skolebarna var veldig overrasket da de ble vist hvor langt unna maskinene og lastebilene de måtte være for å synes. Også de voksne som fikk sette seg inn i lastebilen og i gravemaskinen var overrasket hvor store blindsonene for føreren faktisk er.

- Det kommer til å skje mye her i lokalmiljøet de nærmeste årene. Når den nye skolen står ferdig skal det også bygges ny ishall her på området, sier prosjektleder Bao Huyhn i NCC.