Her ligger fv. 939 Storelva bru (merket med blått).
Her ligger fv. 939 Storelva bru (merket med blått).

Forsinket med brua

Arbeidet med ny bru over fv. 939 ved Storelva (Nordland) er forsinket. Arbeidet skal slik det ser ut nå være ferdig i løpet av sommeren 2019.

Publisert

Det har oppstått «ulike utfordringer» med dette prosjektet, og entreprenøren er forsinket, opplyses det fra Statens vegvesen.

I utgangspunktet skulle brua være ferdig høsten 2018, men dette gikk altså ikke som først planlagt.

Det vil pågå arbeid med brua til litt ut i februar 2019. Det som står igjen da, er avhengig av klimatiske forhold, det blir derfor en lengre periode uten arbeid mens man venter på våren.

Arbeidet skal etter planen starte opp igjen i mai, og da skal det blant annet legges asfalt og monteres rekkverk.

Ny fv. 939 Storelva bru vil etter planen åpnes for trafikk i løpet av sommeren.