Trond Pettersen Valeur, regiondirektør Skanska Samferdsel og Energi, og Turid Stubø Johnsen, regionvegsjef SVV region nord, signerte kontrakten om bygging av Skarvbergtunnelen.
Trond Pettersen Valeur, regiondirektør Skanska Samferdsel og Energi, og Turid Stubø Johnsen, regionvegsjef SVV region nord, signerte kontrakten om bygging av Skarvbergtunnelen.

Skanska signerte E69 Skarvbergtunnelen

Skanska har signert kontrakt med Statens vegvesen region nord om bygging av Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark.

Publisert

Prosjektet skal gjennomføres i totalentreprise og kontrakten har en verdi på 622 millioner kroner.

Prosjektet innbefatter driving av den 3,5 km lange Skarvbergtunnelen samt 3,8 km ny vei i dagen. Prosjektet er et rassikringsprosjekt av den meget skredutsatte strekningen på E69 til Nordkapp.

I tillegg til en ny trygg tunnel skal det bygges to større skredvoller langs veien i Skarvbergdalen. Dagens vei og tunnel skal legges ned som offentlig vei og sanering av eksisterende veianlegg er en del av kontrakten. En rasteplass i Skarvbergvika skal også oppgraderes.

- Vi er veldig glade for at vi nå skal gjennomføre enda et prosjekt for Statens vegvesen region nord. Dette er den andre totalentreprisen vi nå skal gjennomføre for de, og vi synes det er spennende at regionen satser på denne gjennomføringsmodellen. Det fungerer veldig godt på Helgeland Sør hvor vi ligger an til en ferdigstillelse godt foran skjema. Vi hadde også et meget godt samarbeid på den nylig avsluttede Sørkjosen-tunnelen, så alt ligger til rette for at vi sammen med Statens vegvesen skal lykkes også på dette prosjektet som er så viktig for samfunnet rundt Nordkapp, forteller Trond Pettersen Valeur, regiondirektør i Skanska Samferdsel og Energi.

Planlagt byggestart er april 2019 og den nye tunnelen vil settes i trafikk høsten 2021.

STILLING LEDIG: