Per Morten Lund, regionvegsjef i Region øst, tar i denne kommentaren et oppgjør med det han mener er en feil omtale av at 1650 årsverk i Statens vegvesen skal overføres til de nye fylkeskommunene.
Per Morten Lund, regionvegsjef i Region øst, tar i denne kommentaren et oppgjør med det han mener er en feil omtale av at 1650 årsverk i Statens vegvesen skal overføres til de nye fylkeskommunene.

Nei, 1650 ansatte mister ikke jobben

KOMMENTAR: Det er blitt skapt et inntrykk av at en rekke ansatte i Statens vegvesen nå mister jobbene sine. Dette er feil!

Publisert

KOMMENTAR: Det korrekte er at rundt 1650 årsverk i Statens vegvesen skal, som en følge av regionreformen, overføres til de nye fylkeskommunene. Overføringen skal skje fra 1. januar 2020. Menneskene som fyller disse årsverkene mister altså ikke jobbene sine. Oppgavene disse personene gjør i Vegvesenet i dag vil bli overført til fylkene, og de ansatte vil få tilbud om å følge med over til den aktuelle fylkeskommunen. De står selvsagt fritt til å takke ja eller nei til tilbudet.

Etter at vegdirektør Terje Moe Gustavsen tirsdag 15. januar 2019 la frem sitt forslag til ny organisering av Statens vegvesen kunne en rekke medier altså melde at 1650, eller rundt hver femte ansatte, i Statens vegvesen ville miste jobbene sine på grunn av omorganiseringen.

Sannheten er at en viktig årsak til at Statens vegvesen omorganiserer nettopp skyldes overføringen av et ikke ubetydelig antall ansatte til de nye fylkene. Etter overføringen vil Statens vegvesen fortsatt ha mellom 5000 og 5500 ansatte. Det store flertallet blir altså værende og vil ha oppgaver knyttet til riksvegene og andre statlige oppgaver.

Per Morten Lund
Regionvegsjef, Statens vegvesen