HØY AKTIVITET - OGSÅ UTFORDRINGER: Styreleder Arnstein Repstad i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) belyste flere utfordringer da han åpnet Arctic Entrepreneur 2019 i The Qube på Gardermoen 22. januar 2019.
HØY AKTIVITET - OGSÅ UTFORDRINGER: Styreleder Arnstein Repstad i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) belyste flere utfordringer da han åpnet Arctic Entrepreneur 2019 i The Qube på Gardermoen 22. januar 2019.

- Vi er avhengig av hverandre

GARDERMOEN (AT.no) MEF-styreleder Arnstein Repstad belyste noen klare utfordringer i anleggsbransjen da han åpnet Arctic Entrepreneur på Gardermoen tirsdag 22. januar.

Publisert

Repstad sa i sin åpningstale at entreprenører, leverandører og oppdragsgivere, offentlige og private, står i et avhengighetsforhold til hverandre. Vi er i en tid med høy aktivitet, men det er også en tid med utfordringer. I talen til Repstad trakk han frem klima som ett konkret eksempel der partene er avhengig av hverandre. Utslipp fra anleggsplasser skal ned, og må ned, for å bidra til å bremse den globale oppvarmingen. Leverandørene må levere maskinene med lave utslipp, entreprenørene må bruke disse og oppdragsgivere må belønne/sette krav til at disse benyttes.

- Du nevnte klima, men hvilke andre utfordringer ser du i bransjen nå, spurte AT.no etter innlegget til Repstad?

Flere utfordringer

- Det er mange. Med økt arbeidsmengde i Norge, trenger vi flere utdanningsplasser. Vi har det gjentakende store konfliktnivået i bransjen mellom entreprenører og offentlige byggherrer. Vi må spørre oss hvorfor det kun er konflikter mellom offentlige byggherrer og entreprenører, og ikke mot private oppdragsgivere, sier styreleder Repstad.

Arctic Entrepreneur 2019 på Gardermoen januar 2019. Foto: Klaus Eriksen
Arctic Entrepreneur 2019 på Gardermoen januar 2019. Foto: Klaus Eriksen

- Ja, svar på det spørsmålet?

- Det kan være mange årsaker, og jeg tror ikke jeg skal gå så konkret inn på det nå, men partene sitter nå sammen og jeg håper det kommer noe konstruktivt ut av det, sier Repstad.

- Hva med prisene i bransjen?

- Når det gjelder prisene, kan vi ikke skylde på noen andre enn oss selv. Vi må sette riktige priser. Men generelt er bunnlinjen for lav i bransjen, uansett om man snakker om store eller mindre entreprenører. Vi jobber så fort vi kan, men vi kan sikkert bli bedre, svarer Repstad.

Repstad la også vekt på at anleggsbransjen trenger forutsigbare rammebetingelser, og la til at han håper statssekretær Tommy Skjærvold fra Samferdselsdepartementet fikk med seg det. Egentlig skulle både samferdselsminister Jon Georg Dale og statsminister Erna Solberg deltatt på Arctic Entrepreneur på åpningsdagen, men på grunn av at den nye regjeringen skulle presenteres samme dag, kom ikke ministrene.

14 bedrifter i 1948

Anleggsfesten til Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) arrangeres i dagene 22.-24. januar på The Qube på Gardermoen. Arrangementet er holdt siden 1981, de fleste gangene under navnet Anleggsdagene, men de fem siste årene som Arctic Entrepreneur.

Repstad sier MEF ble etablert av 14 bedrifter i Østfold i 1948. Han påpeker at de nevnte bedriftene var fremsynte, og påpeker at fasit 70 år etter stiftelsen viser at de nevnte bedriftene hadde rett.