- Follobanen er et svært viktig prosjekt for togpassasjerene på Østlandet. Når banen står ferdig, blir reisetiden mellom Oslo S og Ski halvert, og det blir bedre kapasitet på Østfoldbanen. Det er svært leit for alle dem som gleder seg til en ny reisehverdag dersom åpningen blir utsett med så mye som ett år, sier Dale.

Minimere negative konsekvenser

Jernbanedirektoratet vil som oppdragsgiver for Bane Nor håndtere henvendelsen fra Bane Nor om utsetting og økte kostnads- og styringsrammer i første omgang.

- Jeg vil be Jernbanedirektoratet om å forsikre seg om at alle relevante handlingsalternativer for å unngå og minimere negative konsekvenser blir vurdert, både for Follobaneprosjektet isolert sett og for andre jernbaneprosjekter, samt de reisende. Når dette er gjort, blir saken lagt frem for Samferdselsdepartementet, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet vil deretter gjøre en vurdering av blant annet de budsjettmessige konsekvensene, og deretter raskest mulig og «på egnet måte komme tilbake til Stortinget».