Det er veldig lav kvinneandel innen byggebransjen, og spesielt innen fagarbeidere der kun 2 av 100 er kvinner.
Det er veldig lav kvinneandel innen byggebransjen, og spesielt innen fagarbeidere der kun 2 av 100 er kvinner.

Hvordan få flere kvinner til å velge bygg?

Det er bare 8-9 prosent kvinneandel totalt sett i byggenæringen, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden.

Publisert

Dette ønsker Byggenæringens Landsforening (BNL) å endre på, og inviterer til konferanse som samler over 100 ulike bedriftsledere, HMS-ansvarlige og andre som jobber med dette på ulike måter i næringen.

Stedet er Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, i Oslo, og tid er onsdag 30. januar kl. 9.00 til 15.15.

- Byggenæringen har mange gode forbilder som viser at det er mulig å lykkes for kvinner i næringen. Samtidig må vi sikre at de kvinnene som er her, møtes med respekt og likeverd. Alle må ha like muligheter til å gjøre en god jobb. Sammen har vi et ansvar for å skape et inkluderende miljø hvor alle kan være seg selv fullt ut, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Innledere på konferansen:

 • Bettina Gerti Gross, Head of business development Nordic PNC
 • Daniel Siraj, Konsernsjef i Obos
 • Eirik Gjelsvik, Konserndirektør i Backegruppen 
 • Eli Hermine H. Eide, Fagsjef i Rørentreprenørene Norge
 • Grete Aspelund, Administrerende direktør Sweco
 • Gry Bohne Hauge, Senior markedsfører/rådgiver i Forsvarets mediesenter
 • Hanne Rønneberg, Konserndirektør i Sintef
 • Hanne BjurstrømLikestillings- og diskrimineringsombud
 • Kari Sandberg, Administrerende direktør EBA
 • Kristine Wendt, Leder av Kvinner og Teknikk avd. Oslo og klubbleder i Caverion
 • Neda Maria Kaizumi, HMS-sjef i Caverion
 • Synnøve Lyssand Sandberg, Byggherredirektør i Statsbygg

- Målet med konferansen er at BNL får noen klare råd på hvilke områder vi bør konsentrere innsatsen for å komme et skritt videre i dette viktige arbeidet. Vi ønsker også at flest mulige på samlingen skal bidra gjennom gode diskusjoner og har derfor har satt av tid etter lunsj til workshop.