Totalt var det i 2018 til sammen 2417 stk. som fikk godkjenning på bokstav- og tallkombinasjonen, men som likevel ikke betalte innen fristen på 30 dager. Det innebærer at skiltet ikke blir satt i bestilling, og bokstavkombinasjonen blir tilgjengelig for nye søkere.

- Vi er nok ikke overrasket over at flere søker og ikke betaler. Vi vil vurdere tiltak for å redusere dette, da det innebærer unødvendig saksbehandling av disse sakene, sier seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen.

1624 søkere betalte og fikk muligheten til å bestille sitt personlige bilskilt. 273 fikk avslag, og 341 søknader ble trukket tilbake av søker.

I tillegg var det ved årsskiftet 42 søknader under behandling eller innvilget – og for sistnevnte gruppe var betalingsfristen på 30 dager ikke gått ut.

På Svalbard er det få biler. Det er likevel registrert ett personlig bilskilt her.

Sjekk hva kjøretøyeiere har valgt som sine personlige bilskilt, fylkesvis med Svalbard (nederst på denne vegvesen-siden).