Inngangen til i sidetunnelen på E39 Rogfast - E13 Arsvågen i Rogaland.
Inngangen til i sidetunnelen på E39 Rogfast - E13 Arsvågen i Rogaland.

Rogfast-tunnelløp er ferdig drevet

Torsdag 31. januar ble NCC Infrastructure ferdig med drivingen av det ene løpet i sidetunnelen på E39 Rogfast  - E13 Arsvågen, Bokn kommune i Rogaland.

Publisert

NCCs mannskaper har ferdigsprengt det ene løpet i en to kilometer lang transporttunnel, i forbindelse med bygging av det som blir Norges største veitunnelprosjekt - Rogfast.

- Sprengning av løp nummer to pågår fortsatt, og vi vil nå begynne å ta ut masser for å forberede hallene hvor ventilasjonen til hovedløpene skal plasseres, forteller prosjektleder Frank Grønvold i NCC Infrastructure.

Sidetunnelen som er i to løp, skal benyttes til massetransport under bygging av hovedløpene, og deretter som ventilasjonstunneler når Rogfast åpner.

Det ene løpet på sidetunnelen er ferdig sprengt, og det andre nærmer seg.
Det ene løpet på sidetunnelen er ferdig sprengt, og det andre nærmer seg.

Prosjektet omfatter også etablering av deponi for tunnelmassene, opprustning av Arsvegen fram til påhuggsområde for hovedløpene,  pumpeledning, VA grøft og fremføring av rørtrase for høyspentkabler.

Powered by Labrador CMS