NHO LT-sjef Are Kjensli er skeptisk til havneplaner i Bergen. Foto: Per Dagfinn Wolden
NHO LT-sjef Are Kjensli er skeptisk til havneplaner i Bergen. Foto: Per Dagfinn Wolden

- Løftebrudd gir trafikk-kaos

Godsplanene i Bergen er løftebrudd som skaper trafikk-kaos og er kritisk for transport- og logistikknæringen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport (NHO LT) og godsbransjen for øvrig er lite glad for for det som skjer i Vestlandshovedstaden.

– Dette er ikke lenger et blivende sted for oss, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Ole Andreas Hagen i PostNord til Bergens Tidende.

Han er alvorlig bekymret for trafikksituasjonen på Nygårdstangen som kan gi det rene godskaos i Vestlandshovedstaden.

- Ille nok

Ole A. Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i Post Nord, mener de nye planene for godsterminalen på Nygårdstangen vil skape kaos. Foto: Per Dagfinn Wolden
Ole A. Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i Post Nord, mener de nye planene for godsterminalen på Nygårdstangen vil skape kaos. Foto: Per Dagfinn Wolden

- Det er ille nok for oss nå, men det kommer til å bli ulevelig i fremtiden, sier Hagen og viser til den nye bybanetraseen vil gjøre store innhogg i godsterminalen.

Her om dagen fikk han se de nye planene til Bane Nor for ny og opprustet godsterminal. Hagen ble overrasket over hvor mye bybanetraseen til Fyllingsdalen, samt ny gang- og sykkelvei, endrer området.

– Dette kommer til å bli et myldreområde for myke trafikanter. Det kommer til å bli masse konflikter med alle lastebilene som skal inn og ut av terminalen, sier Hagen.

Distriktssjefen Tone Wåge i PostNord frykter godskaos og kritisk situasjon for lastebiler og vogntog som trenger snuplass på omlastingsterminalen.

Også PostNords kommunikasjonsdirektør frykter godskaos etter å ha sett planskisser.

Totalt er det planlagt å bruke 700 millioner kroner på å ruste opp godsterminalen på Nygårdstangen.

Kompromiss

Lars Christian Stendal i Jernbanedirektoratet, som ledet KVU-arbeidet for ny godsterminal i bergensområdet, bekrefter overfor Bergens Tidende at planene har sine begrensninger, og at det skyldes at terminalen ligger midt i bykjernen og må tilpasses behovene til naboene.

Dette er et kompromiss for å utsette byggingen av en ny og svært kostbar terminal i Bergen.

- Løftebrudd

For knappe fire år siden virket målet å være innen rekkevidde. Da ga tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Jernbaneverket i oppdrag å utrede flytting fra Nygårdstangen.

– Det trengs ingen store analyser for å skjønne at det trengs et nytt logistikknutepunkt i bergensområdet, sa Solvik-Olsen den gang.

Seinest i april 2016 lovet Solvik-Olsen at nå skulle det tas en beslutning i plasseringsvalget. I forslag til Nasjonal transportplan (NTP) året etter var gamle løfter glemt.

I stedet for en beslutning om hvor den fremtidige godsterminalen i Bergen skal ligge falt valget på å ruste opp Nygårdstangen.

– Håpløse planer

NHO LT-sjefen er lite glad for kuvendingen.

– De planene vi har fått presentert er ganske håpløse hvis ønsket er å beholde Nygårdstangen som jernbaneterminal, sier Kjensli.

Bergen Havn. Foto: Espen Braata
Bergen Havn. Foto: Espen Braata

Han viser til at det ikke er areal nok på Nygårdstangen.

– Det viktigste for en godsterminal er at du har plass til samlasterne som fører gods fra vei til bane og motsatt. Disse kan ikke ligge langt fra terminalen. Sånn som det er nå, blir de skviset ut, sier NHO LT-sjefen.

Fra politisk hold har det vært uttalt at med den planlagte opprustningen av Nygårdstangen, kan godsterminalen ligge der til rundt 2040. Blant godstransportørene advares det sterkt mot en slik løsning, og oppfordrer til heller å bruke pengene på en langsiktig løsning.

Dale ga kontrabeskjed

BT ba tirsdag om en kommentar til denne saken fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Etter først å ha utsatt intervjutidspunktet, ga departementet kontrabeskjed og sa statsråden ikke rakk å ringe. I stedet fikk avisen tilsendt sitater fra statssekretæren hans, Anders Werp, som kommenterer bekymringen til bransjen slik:

– Det er mange tiltak underveis, og vi følger nøye med på situasjonen. Det vil ta noe tid å komme til avklaringer.

På spørsmål om hvorfor regjeringen ikke landet en ny plassering av godsterminalen, til tross for at de lovet dette, viser Werp til en rapport fra TØI og Dovre Group, som konkluderte med at en modernisering av godsterminalen ville gi tilstrekkelig kapasitet til 2040, og at dette var det eneste alternativet med «positiv netto nytte».

– Dette ble lagt til grunn for Samferdselsdepartementets beslutning om å legge moderniseringsalternativet til grunn, skriver han.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS