Nå er det datoen du tok EU-kontroll som avgjør når fristen for den neste blir. Ikke siste siffer i registrerings-nummeret som det har vært til nå.
Nå er det datoen du tok EU-kontroll som avgjør når fristen for den neste blir. Ikke siste siffer i registrerings-nummeret som det har vært til nå.

Nå endres reglene for EU-kontroll

Fra fredag 8. februar 2019 gjelder nye regler for EU-kontroll.

Publisert

- Bileiere får større fleksibilitet ved at de kan gjennomføre EU-kontrollen når det passer for dem. Før var det slik at siste siffer bestemte når bilen skulle inn på kontroll, mens nå kan du selv velge hvilket tidspunkt du vil utføre kontrollen så lenge bilen blir godkjent før fristen, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- Vi kommer til å sende deg et påminnelsesbrev om EU-kontrollen to måneder før fristen går ut, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Gradvis innfasing

Den nye ordningen skal fases inn etter hvert som bilene er til kontroll. Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar.

- Den kontrollfristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører hovedkontrollen, utdyper Harsem.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag. Det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.

Endelig kontrollfrist

Kontrollfristen er endelig. Det betyr at bilen din må være godkjent innen fristen. Beregn derfor nok tid til å få gjennomført hovedkontroll, rette eventuelle mangler og få utført etterkontroll. Overholder du ikke fristen for EU-kontroll, kan bilen bli avskiltet hvis du møter Vegvesenet, Politiet eller Tolletaten langs veien.

Det er lurt å sjekke kontrollfristen for bilen din. Du finner den enten på kontrollseddelen du fikk utlevert ved forrige EU-kontroll eller på vegvesen.no/eukontroll.

- Omlegging av systemene våre innebærer at verkstedene ikke kan utføre EU-kontroll fredag 8. februar. Dette vil i liten grad påvirke bileiere, sier Henning Harsem i Statens vegvesen.