2100 stålplater, hver på 1,5 tonn ble brukt som midlertidig vei for å hindre at transporten av 747-en skulle sette seg

Transporterte Boeing 747 over jorde

Ellevill transport over jorde og diker. En motorvei måtte stenges for å få jumbojeten over - på 2100 metallplater og 192 hjul.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

En Boeing 747 på startet sin siste reise, fra Schiphol Airport, tirsdag 5. februar. Det nedriggede flyet ble plassert på en Self-Propelled Modular Transporter (SPMT) som er en motorisert transportplattform sammensatt av hydraulikkdrevne hjulmoduler.

Reisen skjedde over jorder, 17 diker, en lokal vei og en stor motorvei (A9), til et hotell 12,5 km unna starten for transporten. Reisen tok fem døgn.

Motorveien ble krysset natt til lørdag 9. februar. Neste natt ble en lokal vei (Schipholweg) krysset av den enorme transporten. Deretter ble den plassert ved Corendon Village Hotel. Parkeringen krevde 57 retningsforandringer, før flyet var der det skulle være.

Kjørte på 2100 metallplater

Den modulbaserte selvkjørende transportplattformen (SPMT) ble fjernstyrt av gående ansatte i spesieltransport-bedriften Mammoet.

Flyet ble først transportert åtte kilometer inne på flyplassområdet. Deretter 4,5 kilometer over jorder, diker og veier mellom flyplassen og hotellet det skal stå utstilt ved.

192 hjul fordelte vekten fra litt over 360 tonn mot underlaget.

Det var spesialtransport-bedriften Mammoet som var tildelt transportoppdraget. Flyvekten ved transporten var 160 tonn, og transportplattformen som fraktet det veide over 200 tonn.

192 hjul fordelte tonnene på underlaget.

For å være sikre på at transporten ikke skulle synke ned i det myke underlaget, ble det bygget en midlertidig vei bestående av 2100 metallplater under den. Hver av metallplatene veide 1,5 tonn.

17 diker ble passert på midlertidige bruer.

Spesialbruer ble plassert over 17 diker som måtte forseres på reisen. Hastigheten på transporten var satt til fem km/t, og den motoriserte transportplattformen ble fjernstyrt av Mammoet-ansatte som gikk ved siden av giganten.

På plass ved hotellet Corendon Village Hotel der det skal stå og fungere som et museum for fly- /og Boeing 747-historien.

Fremdriften kom fra to motorer, hver på 390 kW. Under transporten (før parkering) ble flyet ledet gjennom 18 svinger, sju av dem inne på selve flyplassen.

Forankring

Flyet er før pensjoneringen og omlakkeringen kjent som KLM-flyet «City of Bangkok». Etter 30 års tjeneste i luften skal den 64 meter brede, 71 meter lange og 160 tonn tunge jumbojeten stå utstilt ved hotellet.

For å holde giganten sikker og stabilt plassert, er den montert på 1,5 meter høye stålfester som til sammen veier 15 tonn. Disse er igjen forankret i betongplater.

«5D-opplevelse»

Jumbojeten skal bli ombygget til en «5D-opplevelse» senere i 2019. Besøkende skal kunne på, over og under flyet, og dermed kunne oppleve steder på flyet som vanligvis ikke er tilgjengelige for allmennheten.

Det skal bli mulig å lasteavdelingen, lære om drivstoff-fylling, sjekke ut kjøkkenet på første klasse og cockpiten.

Det skal også bli mulig å gå på de 30 meter lange hoved-vingene og ta en reise i flyhistorien.

Denne begynner med menneskets ønske om å kunne fly og leder de første seriøse forsøkene på dette rundt 1900. Videre til utviklingen av Boeing 747.

Høydepunktet på besøket skal være en «5D-opplevelse» der man kan «oppleve flyvning i alle dets fasetter».

Et Ikon

Transporten av flyet sammenfalt med feiringen av den første testflyvningen av en Boeing 747 for 50 år siden, 9. februar 1969.

Den ikoniske jumbojeten var verdens største fly frem til 2007. Den kunne i sin glansperiode transportere 2,5 ganger flere passasjerer enn noe annet konvensjonelt fly.

Det var også det første flyet med to ganger mellom seteradene, og er karakteristisk med et øvre og nedre dekk.

KLM innlemmet det første 747-flyet i sin flåte i 1971. «City of Bangkok» kom ble lagt til flåten i 1989, etter å ha blitt døpt av ni Thai-munker.

Powered by Labrador CMS