Fylke

Bestått meget godt

Bestått

Ikke bestått

Sogn og Fjordane

25 %

72 %

4 %

Telemark

35 %

61 %

4 %

Oppland

29 %

67 %

4 %

Møre og Romsdal

30 %

65 %

5 %

Hedmark

30 %

65 %

5 %

Finnmark

31 %

64 %

5 %

Troms

27 %

68 %

5 %

Trøndelag

29 %

66 %

6 %

Vestfold

32 %

62 %

6 %

Vest-Agder

38 %

57 %

6 %

Akershus

25 %

69 %

6 %

Rogaland

36 %

58 %

6 %

Nordland

37 %

56 %

6 %

Østfold

32 %

61 %

7 %

Aust-Agder

26 %

67 %

7 %

Buskerud

30 %

63 %

8 %

Hordaland

23 %

67 %

10 %

Oslo

21 %

68 %

12 %

Hele landet

29 %

64 %

7 %

Les mer om tallene hos Udir.