Demonstrasjon av hva som skjer når et vogntog mister kontroll på hengeren og treffer en personbil i 60 kilometer i timen, utført av NAF.
Demonstrasjon av hva som skjer når et vogntog mister kontroll på hengeren og treffer en personbil i 60 kilometer i timen, utført av NAF.

Tynnslitt tillit til vogntog på norske vinterveier

Farlige vogntog svekker folks trygghetsfølelse på vinterveiene. Det slår en ny undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF fast.

Publisert

- Folk kjører med hjertet i halsen i møte med vogntogene, sier Camilla Ryste,  kommunikasjonssjef i NAF (Norges Automobil-Forbund).

72 prosent har vært bekymret for tilstanden til vogntog som ferdes på norske vinterveier. Det viser en fersk undersøkelse utført av InFact for NAF.

Én av ti stoler på vogntogenes utrustning

62 prosent svarer at de har svært liten eller liten tillit til at vogntog som kjører på norske vinterveier er godt nok utstyrt for norske vinterforhold.

Kun 9 prosent har tillit til at vogntogene er rustet for vinterføre.

Fakta om undersøkelsen

  • Utfører: InFact AS (på oppdrag for NAF)
  • Populasjon: Norge, innbyggere +18 år 
  • Antall intervjuer: 1013 (Vekting kjønn, alder, bosted)
  • Feilmargin: Maksimalt +/- 3 %-poeng 
  • Metode: InFact automatiske telefonintervjuer 
  • Periode: 13. februar 2019

- Dette bekrefter det vi ser og hører daglig fra norske vinterveier. Vogntogene er en reell bekymring som skaper utrygghet. Mange kjører med hjertet i halsen og bekymrer seg for at det skal skje ulykker, sier Ryste.

Det er særlig i Nord- og Midt-Norge folk rapporterer om høy grad av bekymring for vogntogene, men bekymringen er utberedt også i resten av landet.

Folk opplever «problemet tett på»

45 prosent svarer at de selv har sett vogntog i vinter som står fast eller har kjørt av veien.

- Det viser at dette ikke er en teoretisk problemstilling eller noe folk bare leser om i mediene. Vogntog som ikke takler norsk vinterføre er noe folk ser og opplever på veiene, sier Ryste.

NAF representerer 500.000 medlemmer som ferdes i trafikken. I starten av januar gjennomførte organisasjonen en demonstrasjon av hva som skjer når et vogntog mister kontroll på hengeren og treffer en personbil i 60 kilometer i timen.

- Dette er alle bilisters store skrekk og en frykt mange kjenner på nå med glatte vinterveier og mange store vogntog på veiene. Konsekvensene kan bli store og det er lite du som sjåfør kan gjøre selv for å unngå det, sier Ryste.

- Skjerp kravene og utfør flere kontroller

NAF krever strengere krav til vogntogene og flere kontroller for å luke ut kjøretøyene som ikke er utstyrt for norske vinterveier.

I tillegg må de som kjøper transporttjenester ta et ansvar for trafikksikkerheten.

- Det har blitt flere kontroller, men langt sterkere lut må til når problemene fortsatt er så omfattende. Politikerne må raskt sørge for skjerpede krav og tettere oppfølging, sier Ryste.