IPL-kontrakten ble signert 20. februar 2019. Fra venstre: Johan Arnt Vatnan (prosjektdirektør i Nye Veier E6 Trøndelag), Kirsti Engebretsen Larssen (regional markedsdirektør i Cowi AS), Ingrid Dahl Hovland (administrerende direktør i Nye Veier) og Johan Hansson (administrerende direktør i Peab Anlegg AS).
IPL-kontrakten ble signert 20. februar 2019. Fra venstre: Johan Arnt Vatnan (prosjektdirektør i Nye Veier E6 Trøndelag), Kirsti Engebretsen Larssen (regional markedsdirektør i Cowi AS), Ingrid Dahl Hovland (administrerende direktør i Nye Veier) og Johan Hansson (administrerende direktør i Peab Anlegg AS).

Peab og Cowi signerte E6-kontrakt med Nye veier

For den sju kilometer lange strekningen E6 Kvål-Melhus i Trøndelag har Nye Veier valgt Peab som entreprenør og Cowi som rådgiver.

Publisert

Prosjektet gjennomføres med en ny modell, Integrert prosjektleveranse (IPL). De tre IPL-partnerne skal sammen, i en felles kontrakt, bygge firefelts motorvei fra Kvål til Melhus. Samarbeidsformen er helt unik innen norsk veibygging.

-  Peab og Cowi scoret best på samtlige evalueringskriterier, altså risiko, organisasjon og pris, og derfor falt valget på dem. Vi gleder oss til å starte samarbeidet, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier.

Ny gjennomføringsmodell innen norsk veibygging

Kontrakten med Peab og Cowi er den første som gjennomføres som Integrert prosjektleveranse (IPL) i Nye Veier, og det er helt nytt innen norsk veibygging.

Kontraktsformen går ut på at byggherre, entreprenør og rådgiver utvikler et forpliktende, tillitsbasert fellesskap som skal jobbe for det beste for prosjektet i alle faser i en åpen arbeidsform med åpne kalkyler, insentivmodell og delt risiko. 

- På den måten får vi en helhetlig optimalisering og en raskere og kostnadseffektiv utbygging, noe som er helt i tråd med Nye Veiers mandat, sier Vatnan.

IPL forutsetter full åpenhet mellom IPL-partnerne (Nye Veier, Peab og Cowi) med samlokalisering av medarbeiderne gjennom hele prosjektet. Det er etablert et prosjektkontor for samhandling sentralt i Melhus sentrum.

Bedre trafikksikkerhet og mindre kø

Strekningen er ferdig regulert og går gjennom Melhus kommune. Byggestart forventes å være høsten 2019. Veien skal være fullført med fire felt i midten av 2021.

Kontrakten har en kostnadsramme på ca. 700 millioner kroner og prosjektets totalkostnad er ca. 1,1 milliard kroner. Målsettingen med prosjektet er mer trafikksikker E6 på denne strekningen og vesentlig bedring av kapasiteten gjennom Kvål sentrum.

Konkurransen med prekvalifisering for denne strekningen ble utlyst i juni 2018. I september samme år ble tre tilbydere kvalifisert for å konkurrere om IPL-entreprisen.

Powered by Labrador CMS