Riksvei 580 Sandslikrysset i Bergen skal oppgraderes for ca. 200 millioner kroner.
Riksvei 580 Sandslikrysset i Bergen skal oppgraderes for ca. 200 millioner kroner.

FM Prosjekt 1 ANS signerte stor veikryssjobb

Det skal ta to år å bygge nytt veikryss, Sandslikrysset, på riksvei 580 i Bergen.

Publisert

FM Prosjekt 1 ANS (Fyllingen Maskin AS og FM Strand AS) som har fått kontrakten på arbeidet med å utbedre riksvei 580 Sandslikrysset.

- Dette har vi ventet på, og det er godt å komme i gang, sa regionvegsjef Helge Eidsnes i Statens Vegvesen, før han signerte kontrakten med entreprenøren

Skal samhandle

Statens vegvesen har god kjennskap til entreprenørene fra andre prosjekter. Prosjektleder Siri Korpelin Bernås i Statens vegvesen sier at nå skal alle inn i en viktig samhandlingsfase for å forberede alt til byggestart.

- Dette er et viktig og spennende prosjekt, og begge parter ønsker å levere på kvalitet, kostnad og tid. Jeg forventer at samarbeidet blir bra, og at vi får et produkt som vi alle kan være stolte av og fornøyde med, sier Bernås.

To år med veibygging

Byggearbeidet som skal holde på til sommeren 2021 skjer i et område med mye trafikk.

- Det gjelder begge retninger til Flesland, og ikke minst til de store arbeidsplassene i området. Vi har tatt hensyn til dette i planleggingen, men omgivelsene vil nok merke at arbeidet er i gang, sier Bernås.

Utbedring av rv. 580 Sandslikrysset skal bidra til bedre fremkommelighet for alle trafikkgrupper, og i tillegg øke trafikksikkerheten i området.

Kontraktsummen

Prosjektet har en totalkostnad på drøyt 300 millioner kroner, der «private aktører» bidrar med
120 millioner kroner og 38 millioner kroner finansieres med bompenger.

Resten dekkes med offentlige midler. Kontraktsummen for kryssbyggingen er på ca. 200 millioner kroner.

Prosjektet er en del av Miljøløftet som er navnet på samarbeidet om byvekstavtalen og bompengepakken for Bergen. Miljøløftet har fem samarbeidsparter: Statens vegvesen, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Vestland.