Rekkverket på Tovstul ved Elgsjø på E134, er så dårlig at det er nødvendig å sette ned fartsgrensen til 40 km/t.

Setter ned fartsgrensen på E134

Bru-rekkverk er for svakt for høyere hastighet. Tilstanden på Tovstul bru betegnes som at «det ikke er forsvarlig å reparere den».

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Fartsgrensen på E134 ved Elgsjø i Notodden blir redusert til 40 km/t fredag 1. mars. 

Årsaken til at fartsgrensen settes ned, er at rekkverket ikke har tilstrekkelig styrke.  Det er selve innfestningen av rekkverket som er så dårlig at Statens vegvesen vurderer det nødvendig å sette ned hastigheten.

- Det er viktig å understreke at det ikke er noe problem med bæringen på Tovstul bru, den tåler trafikken, opplyser byggeleder Halvor Uldal Kåsa som er ansvarlig for bruvedlikehold.

Tilstanden på brua er slik at det ikke er forsvarlig å reparere den. Fredag 1. mars settes det opp nye skilt med fartsgrense 40.  Det vil ikke bli laget fartshumper eller andre fartsdempende tiltak. Slike tiltak vil likevel bli vurdert hvis det blir nødvendig.

Det arbeides med å finne en midlertidig løsning. Et av alternativene som er til vurdering, er å legge ned store rør til erstatning for brua. I første omgang vil det bores i grunnen for å kartlegge grunnforholdene ved siden av dagens bru.

Powered by Labrador CMS