Fra venstre adm. direktør i Nye veier, Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i EBA, Kari Sandberg og Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør for Rådgivende Ingeniørers Forening.
Fra venstre adm. direktør i Nye veier, Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i EBA, Kari Sandberg og Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør for Rådgivende Ingeniørers Forening.

EBA, Nye Veier og RIF fortsetter møtesamarbeidet

Etter tre vellykkede frokostmøter i fjor, fortsetter EBA, Nye Veier og RIF samarbeidet med flere nye frokostmøter i løpet av året.

Publisert

I 2018 gjennomførte EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg), Nye Veier og RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) tre felles, godt besøkte frokostmøter. Samarbeidet fortsetter i år med første frokostmøte den 14. mars.

Temaet er anskaffelser, og man vil spesielt trekke frem erfaringer fra arbeidet med planleggingen av strekningen Dørdal-Grimstad.

- En slik møteserie kan forhåpentlig sette dagsorden, og bidra til at sentrale temaer får oppmerksomhet. At vi kan arrangere dette sammen med RIF og EBA er særdeles gledelig, sier adm. direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland.

- På det neste frokostmøtet, som holdes 25. april, vil vi sette HMS/SHA på agendaen. Mer spesifikt ser vi hvor viktig det er for utførelsen av prosjekter at vi har riktig fokus på sikkerhet allerede i planleggingsfasen. sier Kari Sandberg, adm. direktør for EBA i en kommentar til møtesamarbeidet.

I slutten av august avholdes det siste planlagte frokostseminaret i 2019. Det er om bærekraft og teknologi som muliggjører.

- På frokostmøtene fokuserer vi på hvordan kompetanse og godt samarbeid i verdikjeden skaper merverdier for kunde og samfunn. Ambisjonen er å dele de ulike aktørenes erfaringer fra pågående prosjekter og vise beste praksis. Ved å gjennomføre dette som gratis frokostmøter, håper vi å gjøre ny innsikt lett tilgjengelig, avslutter Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør for RIF.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS