Prosjektsjef for tunnel i Hæhre Entreprenør, Øystein Birkeland, og Tone Oppedal, styrings- og strategisjef i Statens vegvesen, signerte kontrakt på bygging av to tunneler i Stryn.

Hæhre Entreprenør skal bygge to tunneler

Flytter maskiner og mannskaper sørover fra Nordland til Stryn i Sogn og Fjordane.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Statens vegvesen signerte onsdag 27. februar kontrakt med Hæhre Entreprenør AS på bygging av Blaksettunnelen på fylkesvei 698 og Flotunnelen på fylkesvei 722 i Stryn.

Kontrakten har en verdi på 490 millioner kroner.

Totalentrepreise

Tunnelprosjektet i Stryn er en totalentreprise, det betyr at entreprenøren både skal prosjektere og bygge tunnelene.  Dette er en stor forskjell fra en vanlig hovedentreprise der prosjektet er ferdig prosjektert av Vegvesenet før utlysning av anleggsjobben.

- Før Hæhre kan ta første spadetak, skal vi også igjennom en samhandlingsfase. Målet er å forberede anleggsstart, og rydde opp i potensielle misforståelser og konflikter før arbeidet starter, sier Øystein Tytingvåg, prosjektleder i Statens vegvesen.

Se tilbudene her.

Hæhre Entreprenør er nå i gang med prosjekteringsarbeidet, og ser for seg oppstart i mai 2019. Entreprenørfirmaet har i dag flere store prosjekter i Nordland, men kommer til å flytte mannskaper og ressurser sørover.

Fra venstre: Byggeleder i Statens vegvesen, Vegar Sætren Bøe; prosjektleder Hæhre Entreprenør, Jan Lima; avdelingsdirektør i Vegvesenet, Svenn Finden; byggeleder elektro, Arvid Beinnes og prosjektleder Øystein Tytingvåg i Statens vegvesen.

I tillegg til tunnelprosjektene i Stryn, har entreprenørfirmaet også fått oppdraget med å oppgradere Vadheimstunnelen på fylkesvei 55 i Sogn. 

Driver begge tunnelene samtidig

- Prosjektet i Stryn passet veldig godt inn i porteføljen vår, for vi har ledig kapasitet på tunneldrift. Totalentreprise er ikke noe nytt for oss, men det blir spennende, sier Øystein Birkeland, prosjektsjef for tunnel i Hæhre Entreprenør.

I utgangpunktet har de tenkt å starte på begge tunnelene tilnærmet samtidig, og drive fra den ene siden. Rigging og forebyggende arbeid starter opp til våren, og så starter tunneldrivinga etter ferien.

Powered by Labrador CMS