Lærlingene ble fordelt på forskjellige undervisningsopplegg på samlingen. Her har Hella Maskin  klasserom-undervisning for 50 av de 100 lærlingene på Novatron maskinstyring. Deretter ble de delt i grupper som fikk utdelt praktiske oppgaver, og de beste ble premiert på kvelden.
Lærlingene ble fordelt på forskjellige undervisningsopplegg på samlingen. Her har Hella Maskin klasserom-undervisning for 50 av de 100 lærlingene på Novatron maskinstyring. Deretter ble de delt i grupper som fikk utdelt praktiske oppgaver, og de beste ble premiert på kvelden.

Samlet 100 lærlinger på Hellerud

Faglig påfyll og moro for førsteårs-lærlinger i regi av OKAB BVT, med støtte fra mange bedrifter som sto for undervisning og omvisning.

Publisert

Mandag 4. og tirsdag 5. februar 2019 avholdt OKAB BVT (Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene i Buskerud , Vestfold ,Telemark) lærlingsamling for ett års lærlinger.

Stedet var Moxy-hotellet på Hellerud i Skedsmo kommune (Akershus), og de 100 deltakende lærlingene kom fra bedrifter tilknyttet Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) som alle er tilsluttet et opplæringskontor.

Dette gjaldt primært lærlingene som det ble skrevet kontrakt med i 2018, (førsteårs lærlinger) med unntak av førsteårs-lærlingene hos Hæhre/Isachsen der det arrangeres en egen samling.

Mange gode hjelpere

Lærlingene på Hellerud-samlingen har lærekontrakter i følgende fag: Anleggsmaskinførerfaget, Veg og anleggsfaget, Fjell og bergverks-faget, Anleggsgartner-faget, Skogfaget og Anleggs-maskinmekaniker-faget.

100 lærlinger var samlet på Hellerud 4.-5. februar for å lære og for å bygge nettverk.
100 lærlinger var samlet på Hellerud 4.-5. februar for å lære og for å bygge nettverk.

Etter en kort intro og litt om hva som skulle skje disse dagene, ble lærlingene delt inn i grupper etter hvilke fag de har lærekontrakt i.

- Vi hadde med oss med rundt 20 fagpersoner, ansatte i MEF/OKAB BVT og eksterne firmaer som stilte opp disse dagene, sier Frode Fadum Holm, opplæringskonsulent i OKAB BVT til AT.no.

Hella Maskin hadde også gjennomgang ute på Geomax stikningsutstyr.
Hella Maskin hadde også gjennomgang ute på Geomax stikningsutstyr.

Det ble undervist og gjennomført praktiske oppgaver som lærlingene deltok i på de forskjellige stasjonene og flere var på bedriftsbesøk hos bedrifter i nærområdet.

Disse bedriftene bidro på samlingen og underviste lærlingene:

Hella Maskin: Maskinstyring og håndholdt GPS for anleggsmaskinførere og veg/anleggsfag-lærlinger.

Hesselberg: Anleggsmaskin-mekanikerfaget og skogfaget med bedriftsbesøk.

Bedriftsbesøk hos Leca Norge.
Bedriftsbesøk hos Leca Norge.

VMU: Anleggsmaskin-mekanikerfaget.                                             

Leca Norge: Anleggsgartnerfaget med bedriftsbesøk.

Loe Betongelementer: Lærlinger i veg og anleggsfaget, klasserom-undervisning.

Thor Myrvang v/ Jan Myrvang: Laser og nivellering.

Sandvik Norge As: Lærlinger i Fjell og bergverksfaget, med bedriftsbesøk

Sprengstoff-leverandør Austin Norge: Klasserom-undervisning for fjell og bergverksfaget.

MEF/OKAB: Simulator, anboring/anboringsverktøy, laser, nivellering. 

Gokart

Det var faglig innhold første dagen, med avsluttende middag og underholdning på kvelden med komiker/radiokjendis Geir Schau.

Det ble og avholdt en konkurranse på simulatoren, der de tre beste på tid ble premiert under middagen. Middagen var i likhet med resten av samlingen alkoholfri.

Etter frokost på dag to ble lærlingene busset til Harald Huysman Karting i Oslo, der de ble delt inn i lag og kjørte konkurranse.

Premier ble delt ut til de tre beste lagene (med flest runder) og det ble servert lunsj.

- Takk for hjelpen 

- Vi i OKAB BVT retter en stor takk til firmaene som deltok på denne samlingen, og bedriftene som satte av tid til å ta imot lærlingene på bedriftsbesøk, sier Holm.

- Tilbakemeldingene fra lærlingene, er at de syntes dette var lærerikt og spennende.  

- Takk til AVK v/ Roar Tidemansen for utlån av anboringsverktøy/-utstyr, og til Terje Engelstad, Ivar Andersen, Geir Inge Mosling og ikke minst evigunge Tom Krogh Sørensen, avslutter han.