Når sjefen er borte...

...danser maskinene i snøen. (Omskriving av et kjent ordtak)

Publisert